Svårare att matcha arbetslösa direkt till jobb

Allt färre arbetslösa lever upp till de krav som arbetsgivarna ställer. Därför har det blivit svårare att matcha dem till lediga jobb. Många behöver utbildning, praktik eller andra insatser för att få ett arbete.

Läget på svensk arbetsmarknad är starkt. Sysselsättningen ökar bland både inrikes och utrikes födda och många arbetsgivare vill anställa fler. Men en större andel arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har i dag svårt att konkurrera om jobben. Orsaken är att allt fler saknar de kvalifikationer som arbetsgivarna söker, till exempel en gymnasieutbildning, och det påverkar matchningen negativt. Det är också en större andel utrikes födda, som är nya i Sverige.

- Vi har arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa. Det visar på en arbetsmarknad i obalans. En större andel arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben, därför tar det längre tid att rekrytera och att hitta ett jobb, säger Petra Nilsson, chef för forskningsenheten på Arbetsförmedlingen.

Men även om antalet inskrivna arbetslösa ökar, är det också flera som lämnar Arbetsförmedlingen för ett jobb. Under förra året var det i genomsnitt fem procent av de arbetslösa som fick ett osubventionerat arbete varje månad. Om man även räknar in subventionerade arbeten ökar andelen till 7 procent.

Totalt var en miljon personer någon gång inskrivna vid Arbetsförmedlingen under 2016.  Av dessa fick nära 400 000 personer ett arbete under året.

I rapporten finns också studier som visar effekten av att delta i Arbetsförmedlingens program för arbetssökande som arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet. De visar att insatserna ger effekt och ökar chansen till arbete.

Den negativa utvecklingen för arbetsmarknadsutbildningarna har vänt. Här fortsätter Arbetsförmedlingen med att bättre anpassa utbildningarna efter arbetsgivarnas behov och se till att endast arbetssökande som kan dra nytta av utbildningarna deltar.

- Arbetsförmedlingen har flera bra insatser för att rusta arbetssökande, men det räcker inte. Vi behöver också motivera fler till reguljär utbildning. Vi ser stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har och saknar en gymnasieutbildning, säger Petra Nilsson.

Läs hela arbetsmarknadsrapporten på www.arbetsformedlingen.se/pressrum

För kommentarer: Petra Nilsson, chef för forskningsenheten, 010-486 76 14

För information: Christina Olsson Bohlin, analytiker, 010-486 29 22

Presskontakt: pressjouren, 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @PressAf

Prenumerera