Sysselsättningen fortsatt låg bland personer med funktionsnedsättning

Report this content

Personer med funktionsnedsättning har fortsatt lägre sysselsättning. Trots en stark arbetsmarknad tas inte kompetensen tillvara och många har upplevt diskriminering vid tillsättning av jobb.

 

Omkring 900 000 personer, 15 procent, av befolkningen mellan 16 och 64 år uppger att de har en funktionsnedsättning. Bland dem är det 66 procent som bedömer att de har nedsatt arbetsförmåga.

En ny rapport från SCB visar att sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ligger fortsatt lägre, 56 procent, än för övriga i befolkningen där den är 81 procent.   

- Vi har en stark jobbtillväxt och arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Trots det ligger sysselsättningsnivån still för den här gruppen. Det visar att kompetensen inte tas tillvara, säger Maria Kindahl, direktör för Avdelningen Förmedling och Rehabilitering till arbete.

I undersökningen uppger 6 av 10 personer som inte är sysselsatta och har nedsatt arbetsförmåga att de både vill och kan arbeta om de får rätt stöd.

- Vi kan hjälpa arbetsgivare att anpassa arbetsplatsen och den arbetssökande med arbetshjälpmedel. Nu försöker vi nå ut i en informationskampanj och informera om vad vi kan göra för att sänka trösklarna så att arbetsgivare kan bredda sin rekrytering.

Av undersökningen framgår också att 12 procent bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga någon gång under de senaste fem åren har upplevt diskriminering vid tillsättning av jobb.

Arbetslösheten för befolkningen totalt var 7 procent. Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var arbetslösheten 10 procent år 2017.

Mer om informationskampanjen www.gorplats.se                                                                                                                                                                      

Om undersökningen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att redovisa resultaten från undersökningen som genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB). Planeringen av undersökningen har skett i samarbete mellan SCB, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet.

Undersökningen omfattar personer i åldern 16–64 år som är folkbok­förda i Sverige. Totalt 15 764 personer omfattas av undersökningen och 1 393 personer, som har uppgivit att de har en funktionsnedsättning, har svarat på en separata intervju om sin situation på arbetsmarknaden. Intervjuer har skett löpande under perioden november 2016 till slutet av december 2017.

Presskontakt: Maria Hillborg 010 -488 44 58
Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se