Tävlingsutmaningarna klara för årets Hack for Sweden

Report this content

Hur kan vi få hjälp att fatta miljösmarta beslut i vardagen, motarbeta fake news och öka möjligheterna till livslångt lärande? Det är några av utmaningarna i de olika tävlingskategorierna i årets Hack for Sweden. Vinnarna av Sveriges största hackaton i öppen data får förutom en prissumma också möjligheten att förverkliga sin hållbara digitala lösning, i samarbete med deltagande företag och myndigheter.

Fokus för Hack for Sweden är att skapa samhällsnyttiga tjänster och utveckla medborgardriven innovation i samverkan med offentlig och privat sektor. Utmaningarna finns inom de områdena som pekats ut som de sex mest datamogna i Sverige: hälsa, arbetsmarknad, utbildning och forskning, miljö, trafik och näringsliv. Deltagarna tävlar i att skapa digitala lösningar för ett smartare och mer hållbart Sverige.

– I april på Stockholmsmässan blir drömmar verklighet när hackare gör verkliga lösningar på myndigheters öppna data. Vi har samlat in massor av drömmar för Sveriges framtid från privatpersoner och våra partners, och har nu i linje med dessa utformat utmaningar till tävlingskategorierna, säger Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden.

Hack för Sverige startade 2014 på initiativ av några myndigheter och är numera ett regeringsuppdrag för att öka medvetenheten och användningen av öppna data till förmån för samhället. Främsta aktiviteten är Sveriges största årliga hackaton organiserad av myndigheter, i år på Stockholmsmässan den 4–6 april, i samarbete med Sweden Demo Day och DigiGov.

I fjol deltog 350 personer, främst hackare men också representanter för myndigheter och företag. Målet i år är 500 tävlingsdeltagare och 500 representanter från myndigheter och företag. Hack for Sweden kompletteras också av en parallell innovationsvecka, kampanjen Dream for Sweden och Hack for Sweden 365 som är tänkt att pågå året om.

– Från att ha varit cirka 30 partners de senaste fem åren enbart från offentlig sektor, så är vi nu över 90 myndigheter, kommuner, regioner och företag från privat sektor. Vi har gått från regeringsuppdrag till folkrörelse, säger Ann Molin.

Olika myndigheter har turats om att ansvara för Hack for Sweden, sedan 2018 är Arbetsförmedlingen ansvarig myndighet. I höst tar nya Digitaliseringsmyndigheten över ansvaret permanent.

– Vi är många som drömmer om ett bättre framtida Sverige, och ett sätt att nå dit är tekniklösningar baserade på våra myndigheters öppna data. Jag hoppas årets hackaton kan medverka till detta, där vinnarna får möjlighet att genomföra sina tävlingsbidrag tillsammans med företag och myndigheter, säger Filippa Jennersjö, ordförande i styrgruppen för Hack for Sweden och chef för IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar till Hack for Swedens sex tävlingskategorier 2019

MILJÖ

 • Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta miljösmarta beslut i vardagen?
 • Hur kan vi säkerställa god tillgång på vatten i framtiden?
 • Hur kan vi förmedla kunskap och insikter kring klimatförändringarna till medborgarna?

TRAFIK

 • Hur kan vi göra persontransporter tryggare, enklare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv?
 • Hur kan vi möjliggöra upplevelsen av att resa utan att genomföra den fysiska förflyttningen i tid och rum?
 • Hur skapar vi smartare städer genom att visualisera flödesdata från trafik?

NÄRINGSLIV

 • Hur kan vi belysa samhällsutmaningar med marknadspotential för entreprenörer?
 • Hur kan vi mäta och jämföra företags hållbarhetsarbete?
 • Hur kan vi på ett hållbart sätt förbättra leverans av varor?

HÄLSA:

 • Hur kan vi använda data strategiskt för att minska ohälsan hos utsatta grupper?
 • Hur kan vi förbättra omhändertagandet av äldre/ öka kvalitén i äldrevården?
 • Hur ökar vi medborgares och samhällets motståndskraft och beredskap vid krissituationer?

ARBETSMARKNAD

 • Hur förstärker vi möjligheterna till livslångt lärande och ökar rörligheten på arbetsmarknaden?
 • Hur tillgodoser vi kompetensförsörjningen på en alltmer föränderlig arbetsmarknad?
 • Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden?

UTBILDNING OCH FORSKNING

 • Hur motarbetar vi det digitala utanförskapet?
 • Hur stöttar vi människor bättre i processen kring utbildningsval?
 • Hur tillgängliggör vi forskningsresultat i högre grad till medborgare för att motarbeta fake news?
 

För mer information

https://hackforsweden.se

www.dreamforsweden.com

https://hackforsweden.se/sweden-innovation-week

Detta är Hack for Sweden

 • Bildades 2014 på initiativ av olika myndigheter
 • Syftet är medborgardriven innovation genom öppna data
 • Består huvudsakligen av ett hackaton på Stockholmsmässan varje vår
 • 2018 deltog 350 personer, varav 220 tävlingsdeltagare och 130 myndighetsrepresentanter
 • Deltagarna tävlar i att skapa digitala lösningar för ett smartare och mer hållbart Sverige
 • Baseras på data från myndigheter
 • Gått från ett 30-tal partnerorganisationer till över 90 senaste året
 • Utökas i år med innovationsvecka, kampanjen Dream for Sweden och Hack for Sweden 365
 • Olika myndigheter har turats om att ansvara för projektet
 • Styrgruppen består av elva myndigheter och ett råd med representanter för svenska näringslivet
 • Projektleds sedan 2018 av Arbetsförmedlingen
 • Nya Digitaliseringsmyndigheten tar över ansvaret permanent hösten 2019

För kommentarer: Ann Molin, projektledare, 072–230 84 03, och Filippa Jennersjö, chef för IT-avdelningen, 010–488 72 76
Presskontakt: Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare,  072–467 44 45

Följ oss på Twitter @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

I april på Stockholmsmässan blir drömmar verklighet när hackare gör verkliga lösningar på myndigheters öppna data. Vi har samlat in massor av drömmar för Sveriges framtid från privatpersoner och våra partners, och har nu i linje med dessa utformat utmaningar till tävlingskategorierna.
Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden