Ungdomsarbetslösheten vänder uppåt

Report this content

Ungdomsarbetslösheten ökar för första gången sedan 2013. I slutet av september var 49 000 ungdomar i åldrarna 18-24 år inskrivna arbetslösa, vilket är 700 fler än för ett år sedan.

Arbetslösheten fortsätter att öka. I slutet av september var 353 000 personer arbetslösa, det är 11 000 fler än för ett år sedan. För första gången sedan 2013 ökar nu även antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i jämförelse med föregående år. I slutet av månaden var ungdomsarbetslösheten 9,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med i fjol.

Att ungdomsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin. Ungdomar har oftare osäkrare anställningsformer vilket gör att de kan påverkas i ett tidigt skede när konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Variationerna mellan länen är stor. Ungdomsarbetslösheten har stigit i tio län, och minskat i tio län,  jämfört med för ett år sedan.  Totalt sett är arbetslösheten bland ungdomar högst i Gävleborgs län där den är 14,3 procent och lägst i Stockholms län där den är oförändrat 6,5 procent.

Arbetslösheten ökar för både unga kvinnor och unga män. I slutet av september var 10,6 procent av de unga männen arbetslösa och 7,4 procent av de unga kvinnorna.

Kvinnor tar i högre utsträckning gymnasieexamen än män. Vi vet att gymnasieutbildningen är en vattendelare på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att motivera unga till studier, och särskilt i tider då konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.  

I september varslades 3 900 personer om uppsägning. Det är i nivå med genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Kort om arbetsmarknaden i september 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2018.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 353 499 personer (342 750).
  • 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt

49 265 ungdomar (48 610).

  • 192 822 personer var öppet arbetslösa (188 421).
  • 160 677 personer deltog i program med aktivitetsstöd (154 329).
  • 30 311 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (25 812).
  • 29 468 personer fick arbete (33 659).
  • 3 917 personer varslades om uppsägning (2 836).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2019.

Verksamhetsstatistiken för oktober publiceras den 12 november kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Anders Ljungberg, enhetschef analysavdelningen, 010-486 48 64

För information: Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 39 78

Presskontakt: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se