Varsel och nyinskrivna vecka 30

Vecka 30 varslades 254 personer om uppsägning. Totalt har 92 351 personer varslats sedan början av mars.

Under veckan skrev 7 256 nya personer in sig som arbetslösa. Antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) 16–64 år uppgår nu till 477 734 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 2 543 ungdomar i åldern 18–24 år. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) uppgår nu till 72 602 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 13,4 procent.

Antalet varslade per län och annan statistik hittas här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar