Arjo får 510(k) godkännande från amerikanska FDA för WoundExpress

Report this content

Arjo har fått 510(k) godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för WoundExpress, ett IPC-system (Intermittent Pneumatic Compression) för snabbare läkning av venösa bensår. Godkännandet från FDA följer efter flera nyligen publicerade studier som visar att WoundExpress kan förbättra behandlingen av sår på underbenen betydligt.

”Det här är en viktig milstolpe för oss och vi ser stor potential i att nu lansera den här innovativa behandlingen även på den amerikanska marknaden“, säger Joacim Lindoff, VD & Koncernchef Arjo. ”Venösa bensår är ett snabbt växande och kostsamt problem för vården, med årliga behandlingskostnader om cirka 300 miljarder kronor globalt1, varav den amerikanska marknaden motsvarar nästan 50 %. Jag är övertygad om att WoundExpress kommer att bidra till att lösa dessa problem, både ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv”, tillägger Joacim Lindoff.

WoundExpress förväntas lanseras i USA under första kvartalet 2022.

En nyligen publicerad forskningsrapport visar att WoundExpress, i kombination med standardvård, ökar sannolikheten för sårläkning med 58% och förbättrar den hälsorelaterade livskvaliteten för patienter – vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för vården.2

En randomiserad kontrollerad studie kring sårvård pågår. På grund av förseningar relaterade till Covid-19 beräknas studien slutföras under andra kvartalet 2022.  

Om WoundExpress

Arjos WoundExpress är ett IPC-system (Intermittent Pneumatic Compression) för att behandla sår på underbenen, med en manschett som appliceras på patientens lår. Till skillnad från nuvarande metoder placeras inte manschetten direkt ovanpå såret, detta för att undvika smärtsamt tryck och öka blodflödet till såret.

Hittills har WoundExpress lanserats i Storbritannien, Irland, Sverige och Danmark – med mycket positiv respons. Planer för lansering i andra större marknader är för närvarande under utveckling.

Läs mer om WoundExpress här: https://www.woundexpress.com/

1) NHS (2019); Wounds International (2015); Reeder et al. (2013); Guest et al. (2017); Corporate Development & Projects: Huntleigh Diagnostics
2) Guest et al, (2021)

För mer information, kontakta gärna:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email:
maria.nilsson@arjo.com 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com 

Taggar: