Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog

Report this content

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) produktionstartar 94 nya lägenheter inom bostadsprojektet Link i den nya hållbara kvartersstaden vid Järva Krog i Solna.  

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden (”NCC”) avseende uppförande av totalt 94 nya bostäder i Solna. Bostadsprojektet Link Järva Krog är del av den nya stadsdelen, invid NCC:s nya huvudkontor, som kommer att rymma bostäder, kontor, service och restauranger med uteserveringar. Inflyttning av de nya bostäderna planeras till fjärde kvartalet 2020.  

Aros Bostad har under kvartalet tillträtt fastigheten. Tack vare en stabil finansiering kan nya projekt startas oberoende av bankernas krav på försålda lägenheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det finns fortsatt en stark efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet, men köpbeteendet för nyproduktion har förändrats jämfört med vad vi varit vana vid under senare år. Bostadsköparna är idag i betydligt mindre utsträckning beredda att teckna sig för bostäder där inflyttningen ligger flera år bort. Intresset för Link Järva Krog har dock glädjande nog varit så pass stort att vi har släppt försäljningen av samtliga lägenheter i projektet.”

Den 27 maj startas projektet genom en officiell tillställning tillsammans med NCC och bostadsköparna. I stället för det traditionella första spadtaget planteras ett träd som sedermera kommer att växa vidare på bostadshusets takterrass.

Josefine Andreasson, Projektledare Aros Bostad:
”Den nya kvartersstaden i Järva Krog är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som verkligen kommer att förändra platsen i grunden. För oss som bostadsutvecklare är det viktigt att bidra till att framtidens bostäder är långsiktigt hållbara. NCC är en både kunnig och erfaren partner inom detta område.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Det finns fortsatt en stark efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet, men köpbeteendet för nyproduktion har förändrats jämfört med vad vi varit vana vid under senare år. Bostadsköparna är idag i betydligt mindre utsträckning beredda att teckna sig för bostäder där inflyttningen ligger flera år bort. Intresset för Link Järva Krog har dock glädjande nog varit så pass stort att vi har släppt försäljningen av samtliga lägenheter i projektet.”
Magnus Andersson, VD Aros Bostad
”Den nya kvartersstaden i Järva Krog är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som verkligen kommer att förändra platsen i grunden. För oss som bostadsutvecklare är det viktigt att bidra till att framtidens bostäder är långsiktigt hållbara. NCC är en både kunnig och erfaren partner inom detta område.”
Josefine Andreasson, Projektledare Aros Bostad