Asarina Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2020 publicerad

Report this content

Asarina Pharma VD Peter Nordkild: “Under 2020 och i början av 2021 har ny forskning och gett nya data som bekräftar och förstärker potentialen och effektiviteten för vårt flaggskepp Sepranolon. När vi nu går in i ett händelserikt 2021 känner vi fortsatt hög tilltro till Allopregnanolons signifikanta kliniska relevans, och Sepranolons förmåga att undertrycka Allopregnanolons negativa, ofta förödande effekter.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

 • FoU-kostnaderna låg kvar på 2019-års nivå, vilket återspeglar vår striktakostnadskontroll
 • Personalkostnaderna minskade efter minskning av antalet anställda
 • Stark kassa vid årets slut

FoU HÖJDPUNKTER

TOURETTES SYNDROM (TS)

 • Fler positiva prekliniska data släpptes i februari 2021.
 • Asarina fick en preliminär toxrapport, från toxicitetsstudien utförd på unga djur i mitten av februari 2021 utan några toxicitetsfynd, vilket bekräftar att vi kommer kunna dosera barn och män med Sepranolon mot TS.
 • Vi förväntar oss att vi kan skicka en klinisk prövningsansökan till de danska myndigheterna för vår kommande fas IIa-studie i Tourettes syndrom under andra halvan av mars.
 • Vi planerar på att inleda studien i juni 2021.

MENSTRUELL MIGRÄN (MM)

 • I vår fas IIa-studie i menstruell migrän uppnådde vi full rekrytering i oktober 2020 med 164 rekryterade patienter.
 • Den sista patienten randomiserades den 14 januari 2021.
 • Det sista patientbesöket är schemalagt till den 20 april 2021.
 • Vi kommer enligt schemat publicera topline-resultat i juni 2021.

PREMENSTRUELLT DYSFORISKT SYNDROM (PMDS)

 • Den 12 februari 2021 presenterades ytterligare data från en post hoc-analys av Asarina Pharmas 2020 fas IIb-studie i Sepranolon under specialsessionen om Allopregnanolon på konferensen International Steroid and Nervous System.
 • Resultaten kan vara av stort intresse för andra stora läkemedelspartner som vill fortsätta utveckla Sepranolon för PMDS. De bekräftar vårt förtroende för Sepranolon som en viktig och effektiv modulator av Allopregnanolon.
 • Resultaten från fas IIb-studien samt post hoc-analysen i dess helhet kommer skickas in för publicering innan slutet på mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, vd, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade, stress och menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABAAmodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 1930 CET.

Taggar: