Aspelin Ramm Fastigheter får byggpris för Vallhamra torg i Partille

Report this content

Aspelin Ramm Fastigheter har, tillsammans med arkitekten Annette Forsgren på Arkitekterna Krook & Tjäder, tilldelats Partille kommuns byggpris 2019 för byggnationen av nya Vallhamra torg, etapp 2. – Vi är väldigt glada och stolta över utmärkelsen och ser priset som ett kvitto på att vi uppnått vår vision om att skapa ett levande torg där människor trivs och vill bo, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter AB och Annette Forsgren, arkitekt på Krook & Tjäder, får Partille kommuns byggpris 2019 motiveringen:

”Välstuderade och ljusa lägenheter klädda i modernismens vita fasader som kompletterats med en lekfull färgsättning och intressanta materialval har resulterat i ett bostadskvarter som trots sin relativa storlek samspelar väl med sin omgivning. Ett landmärke för omgivningen har skapats och södra Sävedalen har fått ett nytt välfungerande stadsdelscentrum.”

– Hållbart byggande handlar om att bygga bra och användbara miljöer där folk trivs att vara och att bo. Vi fäster stor vikt vid gestaltningen av de miljöer vi bygger och lägger generellt mycket tid på själva utformningen. Det gör att det är extra roligt att få ta emot årets byggpris, säger Eva Marby.

Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum i södra Sävedalen på 1960-talet. Men med växande antal invånare med nya behov och nya livsmönster, tappade torget med tiden sin forna glans. Närmare femtio år senare var det därför hög tid för förnyelse.

– Uppdraget från Aspelin Ramm Fastigheter har varit att blåsa nytt liv i torget och att skapa ett uppdaterat, väl fungerande och tilltalande centrum i södra Sävedalen med nya bostäder som i sig bidrar till att skapa en trivsam livsmiljö. Med bebyggelsen har vi även velat förstärka stråket mellan torget och Vallhamra skola för bättre samspel och ökad rörelse i området, säger Annette Forsgren, arkitekt på Krook & Tjäder.

Nya Vallhamra torg har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019. I den första etappen fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå affären byggdes dessutom 36 nya bostadsrätter. I den andra etappen, som Aspelin Ramm och Krook & Tjäder nu prisas för, tillkom 150 bostadsrätter fördelade på sex hus runt en upphöjd grön gård. Husen mot torget och mot Ugglumsleden fick dessutom moderna butikslokaler i gatuplan. I den avslutande etappen tillkom ytterligare ett cirka 50 nya bostadsrätter fördelade på tre hus innanför bebyggelsen i etapp 2.

– Att börja med att förbättra förutsättningarna för Ica-affären, visade sig vara en avgörande nyckel till den modernisering av torget som vi ville åstadkomma. Nyligen förvärvade vi även den intilliggande fastigheten där vårdcentralen och apoteket ligger. Vår förhoppning är att vi tillsammans med Partille kommun och Partillebo ska utveckla och förbättra området ytterligare, säger Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.             

För mer information:

Eva Marby, bostadsutvecklingschef Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0708-46 34 16. E-post: eva.marby@aspelinramm.se

Mathias Vårström, bygg- och projektchef Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0705-88 90 01. E-post: mathias.varstrom@aspelinramm.se

www.aspelinramm.se

Aspelin Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva delarna av Göteborg som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo och Mölndal. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar