Dela

Citat

Jag är väldigt nöjd med att vi nu också får hit ett stort och seriöst gym som är tillgängligt för både våra företagare och boende i området.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns kul och spännande att ännu ett stort internationellt företag väljer att flytta hit. Ju fler olika företag som etablerar sig här, desto fler nya möten och förhoppningsvis fler nya samarbeten och affärsmöjligheter.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
För att skapa en levande och attraktiv mötesplats under både dag- och kvällstid krävs det en bra mix av boende och lokalt serviceutbud. FUN blir den fjärde restaurangen i Pedagogen Park när de öppnar i augusti.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns riktigt bra att ytterligare en ny verksamhet väljer att flytta hit. Det bidrar till en spännande mix av olika företag som alla är med och skapar en dynamik som gör Pedagogen Park till en attraktiv mötesplats.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns spännande att tillsammans med Hager vara med och utforma den nya tidens arbetsplats med flera tillfälliga och tillgängliga arbetsytor än på ett traditionellt kontor. Att Hager väljer att vara kvar som hyresgäst ser vi är ett bevis på att vi har skapat en dynamisk, spännande och attraktiv mötesplats här i Pedagogen Park
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.
Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att växa genom utveckling och förvaltning av fastigheter i spännande och expansiva lägen i regionen.
Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter
Att Handelsbanken väljer vara kvar i Pedagogen Park och ser möjligheterna här är naturligtvis väldigt positivt. Det är ett kvitto på att den här stadsdelen attraherar många bra verksamheter som alla bidrar till att skapa en dynamisk, spännande och attraktiv mötesplats.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef Aspelin Ramm Fastigheter
Vi är otroligt stolta och glada över att få välkomna Joachim till styrelsen! För oss innebär det ett värdefullt tillskott av både kunskap och erfarenhet som aktivt bidrar till bolagets strategiska huvudmål om att växa inom projektutveckling och förvaltning. Vi är övertygade om att Joachim med sin positiva energi och passion för fastigheter kommer att bidra till vår utveckling på ett fantastiskt sätt.
Gunnar Bøyum, styrelseordförande Aspelin Ramm Fastigheter
Jag känner mig väldigt nöjd med att vi nu börjar fylla lokalerna i gatuplan med en mix av olika verksamheter som skapar dynamik och gör den nya stadsdelen till en spännande och attraktiv mötesplats.
Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
Redan från starten har vi haft en väldigt tydlig målbild av vad vi ville uppnå med det här utvecklingsprojektet. Att ta en nedlagd och övergiven lärarhögskola och göra den till ett nytt centrum för att uppmuntra människors kreativitet, utveckling och välmående. Det är själva grunden för hela vår affärsidé, att ge gamla fastigheter och miljöer ett nytt liv och ett nytt innehåll och bidra till ett uthålligt och hållbart samhälle.
Manne Aronsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Jag känner mig väldigt stolt över att vi under en svår tid med pandemier och oroligheter i omvärlden fortsätter att utveckla stadsdelen Pedagogen Park mot vårt mål att skapa regionens bästa stadsdelscentrum.
Mathias Vårström, projektutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter
När vi startade bygget av Parkhus 5 gjorde vi det utan att ha sålt en enda lägenhet i förväg. Nu startar vi Parkhus 4 med bara ett enda påskrivet förhandsavtal. Det visar återigen på mod och vår starka tilltro till det här stadsutvecklingsprojektet.
Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns väldigt bra att se att våra visioner nu är på väg att bli verklighet och att vi levererar på våra löften om hur den nya stadsdelen ska utvecklas och utformas.
Mathias Vårström, projektansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter
Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att växa och att utveckla och förvalta fastigheter i spännande och expansiva lägen i regionen. Förutom att byggnaden är ett välkänt landmärke för alla göteborgare, så ligger den centralt och i ett område som just nu genomgår en omfattande utveckling mot att bli en levande och attraktiv stadsdel med urbana kvaliteter.
Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter
Vi har förvärvat en fastighet i ett av de mest spännande och attraktiva områden man kan tänka sig i Göteborg. Ett område där ambitionen är att sticka ut och vara en blandstad med en internationell prägel. Självklart vill vi vara med och bidra i det utvecklingsarbetet tillsammans med kommunen och de övriga aktörerna som är involverade i projektet.
Manne Aronsson, CEO Aspelin Ramm Fastigheter
Att bilda ett gemensamt bolag innebär en större helhetssyn över projektet vilket också underlättar processen under själva genomförandet.
Camilla Heyman, tillförordnad vd och CFO på Aspelin Ramm Fastigheter
Nu tar vi ytterligare ett steg i vår vision om att utveckla Pedagogen Park till en modern och hållbar stadsdel med såväl boende som kontors- och affärsverksamheter. Totalt investerarar vi ytterligare en miljard kronor i den här nya stadsdelen.
Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
Det är roligt att vi i dessa utmanande tider lyckas fylla upp handelscentrumet iHede med en etablerad och välkänd aktör inom pool och spabad.
Kristian Höglind, marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
En uppskattad restaurang i närområdet är själva navet för att kunna erbjuda en attraktiv kontorsfastighet till hyresgäster. Därför känns det väldigt bra att en så välkänd och välbesökt krögare som Kock & Rock tar över restaurangen i Pedagogen Park.
Kristian Höglind, marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
För oss är det viktigt med en ledare som har en god kännedom om den lokala marknaden och har goda relationer med viktiga aktörer i branschen.
Gunnar Bøyum, koncernchef och styrelseordförande för Aspelin Ramm Fastigheter
– Aspelin Ramm Fastigheter är ett starkt och spännande varumärke med ett väldigt gott rykte, både i Norge och Sverige. För mig kännetecknas bolaget av en genuin passion för innovativ och medmänsklig fastighetsutveckling, där kommunikationen är rak, ärlig och tydlig och där beslutsvägarna är både korta och snabba. Det är faktorer som jag tycker är viktiga när man bygger relationer, utvecklar team och gör affärer.
Manne Aronsson, tillträdande vd Aspelin Ramm Fastigheter
Nu fylls huset äntligen med människor, liv och starka varumärken. Det känns riktigt bra att vi nu har gått i mål med utvecklingen av den här fastigheten.
säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
Med Stadium Outlet får vi ytterligare en stor och stabil hyresgäst som bidrar till en bra och attraktiv mix av olika verksamheter för våra besökare.
Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
Det är en mycket vackert belägen fastighet där vi ser flera spännande möjligheter för stadsutveckling i framtiden.
Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter
Vi är väldigt glada över att ICA valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service.
Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter
– Vi fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden. Genom de här båda förvärven stärker vi vår närvaro på platserna och kan använda vår befintliga förvaltningsorganisation mer effektivt och rationellt.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Jag känner mig stolt och glad över att vårt arbete med att utveckla den nya stadsdelen Pedagogen Park uppmärksammas med den här fina utmärkelsen.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
– Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. I det nya samarbetsprojektet med AF Gruppen ser vi väldigt stora möjligheter att tillsammans utveckla en väldigt attraktiv miljö för såväl boende, företagande som lokal service.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Prästgården är en vacker och gedigen byggnad som bidrar med viktiga naturvärden till den nya stadsdelen som nu utvecklas runt Pedagogen Park.
Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
Genom köpet av Ehrenborgs fastighet ökar vår flexibilitet och våra möjligheter att erbjuda våra hyresgäster i Pedagogen Park en möjlighet att växa och flytta till större lokaler i området.
Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
Thomas har haft en framträdande roll under Wallenstams framgångsrika utveckling de senaste decennierna. Hans kompetens och erfarenheter av modern stadsutveckling blir viktiga för oss när vi växer på den svenska marknaden.
Gunnar Bøyum, ordförande i Aspelin Ramm Fastigheter
Lugnetrondellen är det konkreta resultatet av ett målmedvetet projektgenomförande och ett väldigt positivt och engagerat samarbete mellan flera inblandade parter, där Varbergs kommun har spelat en viktig och avgörande roll för att Varberg ska fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns riktigt bra att våra tankar och visioner för Pedagogen Park nu är på väg att förverkligas och att vi på riktigt bygger en modern blandstad som minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
– Det känns riktigt bra att huset nu fylls med människor, liv och rörelse. Jag tycker att vi är på god väg att hitta en bra mix av olika verksamheter för att göra Lugnetrondellen till en väldigt attraktiv handels- och mötesplats.
Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.
Med Skanska som en stor och professionell partner får vi ytterligare kompetens inom stadsbyggnad och miljö till projektet. Dessutom kan vi tillsammans färdigställa hela området snabbare, vilket är en fördel för alla inblandade parter. Inte minst för de boende i den nya stadsdelen Pedagogen Park.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Det känns väldigt bra att ytterligare ett stort och välkänt varumärke flyttar in i Lugnetrondellen. Nu får vi även en sporthandel i huset vilket passar perfekt ihop med övriga butiker, restauranger och varuhus.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
För oss som fastighetsutvecklare är det självklart att satsa på klimatsmarta energilösningar. Det ligger helt i linje med vår ambition att skapa hållbara och livskraftiga fastigheter med effektiv energianvändning och minimal belastning på miljön.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Det är med stor glädje och stolthet som jag och mina medarbetare tar emot det här erkännandet från våra nöjda hyresgäster. Priset är ett utryck för att vår idé om innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum är både framgångsrik och uppskattad. Samtidigt är det ett pris som ger oss energi i vårt fortsatta arbete med att ha Sveriges nöjdaste kunder även under kommande år. Den här är en titel som vi inte släpper ifrån oss frivilligt.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Intresset för att etablera sig här är stort och vi räknar med att teckna avtal om ytterligare 4000 kvadratmeter, med olika butiker från olika branscher, inom den närmaste månaden.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Vår ambition är att skapa ett spännande bostadsområde med en varierad arkitektur. Det bidrar till områdets dynamik, vilket skapar nödvändiga förutsättningar för att kunna bygga en stad för alla.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Varberg är en expansiv och växande region med en traditionellt stark handel i innerstaden. När vi nu utvecklar det nya köpcentrumet vill vi komplettera dagens handelsutbud i Varberg med en modern och strukturerad volymhandel en bit ifrån stadskärnan.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Det stora intresset gör att vi planerar att bygga ytterligare mellan 8000 och 10000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet. Samtidigt pågår arbetet med att utforma det vi kallar för stadsdelen Pedagogen Park i samarbete med Mölndals Stad.
Kristian Höglind, Aspelin Ramm Fastigheter
– Vi känner väldigt starkt för det här området efter att under de senaste åren ha utvecklat köpcentrumet 421 och Pedagogen Park alldeles i närheten. Dessutom gillar vi Alaska Fastigheter. Vi är båda utvecklare och har likartade synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra. Det här är också ett bra exempel på hur två lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Istället för att anlita en professionell arkitekt valde vi att göra ungdomarna delaktiga i samhällsplaneringen och låta dem bidra med sin kreativitet och sina idéer. Resultatet ser vi i form av detta fantastiska konstverk som blir ett nytt landmärke här i Sävedalen.
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
Vi ser att nätverk börjar formas mellan olika företag i huset och att de börjar göra affärer med varandra.
Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
Att Triolab flyttar hit innebär att ytterligare en ny och spännande bransch etablerar sig i huset. Det bidrar till den blandning av människor och verksamheter som krävs för att skapa en kreativ och dynamisk mötesplats.
Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
– Att vi nu har två olika restauranger med olika inriktning bidrar till den mångfald som gör Pedagogen Park till en attraktiv mötesplats för både de som arbetar här och för de som bor i närområdet.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Det är roligt att huset nu fylls på med fler spännande människor och verksamheter vilket ger byggnaden ännu mer liv och rörelse.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Hager är ett ledande elteknikföretag som står för hållbarhet och kvalitet. Tillsammans med övriga hyresgäster är de med och skapar den attraktiva och levande mötesplats som Pedagogen Park idag är.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Det är våra hyresgäster som gör Pedagogen Park till en levande och attraktiv mötesplats där människor trivs och vill vara.
Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp