Citat

Nu fortsätter vi AI-resan med offentlig sektor och förhoppningen är att nya värdeskapande lösningar som kan implementeras ska blir fler, och kunna spridas till fler av Sveriges kommuner och regioner. Det blir en viktig pusselbit för att hjälpa offentlig sektor att stå bättre rustade inför framtidens utmaningar.
Tony Mc Carrick, strategisk rådgivare på Atea Sverige.
Det nya omvärldsläget, som präglas av säkerhetsattacker och yttre hot, tvingar företagen att anpassa sig till nya verkligheter där säkerhet och riskmitigering blir essentiella aspekter. Säkerhetshoten kan inte enbart lösas med teknikens hjälp, det är en utmaning som även måste lösas genom gedigen utbildning och robusta processer.
Carl-Johan Ekelund, Team Lead Security, Atea Sverige.
Vi ser att många företag och organisationer efterfrågar stöd för att digitalisera och kunna fokusera på kärnverksamheten.
Peter Engman, Atea Karlstad
Vi är stolta och glada över att VGR väljer Atea som sin strategiska partner för leverans av mjukvara och molnlösningar som bidrar till ett effektivt arbetssätt inom bland annat vården.
Peter Falk, Ateas regionchef i västra Sverige
Jag är väldigt glad över att våra kunder ger oss ett fortsatt förtroende att hjälpa dem i deras digitala resa.
Carl-Johan Hultenheim
Vi har de senaste åren gjort stora investeringar i både teknik och kunskap för hjälpa våra kunder att göra sin förflyttning och dra nytta av den hybrida it-infrastrukturen.
Peter Falk, regionchef Atea
Vi ser en ökning av efterfrågan på specialistkompetenser inom områden som självservice, säkerhet och identitetshantering.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige
Det är en fantastisk möjlighet för mig att få ingå i Ateas friidrottssatsning. Det innebär att jag kan satsa ännu mer fokuserat på det som jag älskar allra mest, att utvecklas i mångkamp.
Nadja Casadei
Våra kunder, inom både privat och offentlig sektor, satsar offensivt på att utveckla sina verksamheter med hjälp av it och vi är glada och stolta över att de väljer att ge oss ett större ansvar i den förflyttningen.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige
Atea votering är en av flera mobila lösningar som vi erbjuder offentlig sektor för att effektivisera i verksamheten.
Simon Norman
Det är en bekräftelse på vårt långsiktiga engagemang och att vår investering i kompetens, inom bland annat samverkan, ger resultat som kommer våra kunder till del.
Carl-Johan Hultenheim
Carl-Johan Hultenheim
Våra kunder vill kommunicera genom en gemensam plattform och video blir ett allt viktigare sätt inom samverkan.
Vi arbetar kontinuerligt med hållbarhet inom alla områden.
Andreas Rydell
Vi är glada och stolta över att vara med och bygga sjukvård med den senaste tekniken som underlättar både för patienter och dem som arbetar inom vården.
Anders Nordberg, platschef på Atea
Vi är glada över att även fortsättningsvis vara med och stödja verksamheten hos svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Lotta Widorson Lassfolk.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.
Vi har ett starkt inflöde av nya affärer och det är roligt att se att det sker både i den traditionella affären och inom funktion.
Vi är väldigt stolta över priset och det är en bekräftelse att det vi gör inom hållbarhet är relevant för branschen.
Andreas Rydell, chef kvalitet och miljö Atea
Varje år har vi skrivit ett nytt kapitel i att engagera och involvera medarbetarna och idag ser vi resultatet i form extremt bra resultat vad det gäller medarbetarindex och en tillväxt långt utöver branschsnittet,
Carl-Johan Hultenheim
Vi är glada och stolta över att vi får vara med och utveckla landstingets it-infrastruktur där it är en viktig möjliggörare för bra och effektiv vård.
Mattias Lindell, platschef Atea
Stillasittande är vår tids rökning. Genom att arrangera ett stort och galet projekt som Sverigestafetten fick vi många att för första gången börja röra på sig.
Magnus Sallbring
Vi ser ett stort intresse, både från befintliga och nya kunder, att dra nytta av digitalisering i alla led inom organisationen.
Michael Strömbäck, platschef i Luleå.
Jag är väldigt glad över att vi fortsätter skapa tillväxt och visar ett starkt resultat.
Carl-Johan Hultenheim
Jag ser fram emot att få möjlighet att ytterligare påverka och belysa viktiga hållbarhetsfrågor i it-branschen.
Andreas Rydell
Jag har sedan lång tid, via olika samarbeten, haft Atea på radarn som en intressant arbetsplats.
Anders Grönlund
Det finns en stor efterfrågan på it som underlättar i verksamheten.
Simon Norman, ansvarig mobila lösningar, Atea.
Vår fördel är att vi är extremt lokala och samtidigt har det stora bolagets förmåga och kompetens i form av specialister och erbjudanden inom it som funktion.
Peter Falk
Atea är ett företag med ett starkt driv och entreprenörskap.
Marie Ulwahn
Atea är det företag som jag alltid har sneglat på även då jag drev egna bolag.
Pelle Svensson, nytillträdd försäljningschef Malmö
Digital skyltning har en otrolig potential.
Fredrik Ringström
Vår fördel som bolag är att vi finns på drygt 30 platser i Sverige. Vi arbetar nära kund samtidigt som vi har det stora bolagets alla fördelar.
Carl Andersson, platschef Jönköping Atea Sverige
Vi vill med uppropet uppmana våra kunder att ställa tuffare krav vid inköp och upphandling.
Andreas Rydell, chef kvalitet och miljöa på Atea
Vi ser att våra kunder uppskattar att vi har ett komplett erbjudande som hela tiden utvecklas.
Carl-Johan Hultenheim
Det här är en stor och viktig affär för oss och visar att det vi levererar passar väl in i utvecklingen av Stockholms läns landsting.
Christer Eklund, regionchef Stockholm, Atea
Vi har redan idag många kunder i Ljungby och märker en ökad efterfrågan och då är det ett naturligt steg att öppna ett kontor för att ytterligare förstärka vår närvaro.
Per Hindefalk
För våra kunder innebär det att vi kommer att kunna erbjuda stora volymer både snabbt och leveranssäkert till ett konkurrenskraftigt pris.
Mats Löwnander
Andreas Rydell
Att vi når målet i förtid är ett kvitto på att vi gör rätt saker och med stöd i det miljöprogram vi har utvecklat är jag övertygad om att vi även når vårt nya mål.
Atea bygger Sverige med it och vi vill också bygga ett bra samhälle och är därför stolta att stödja föreningar som hjälper barn och ungdomar.
Annica Aleberg Ehn
Vi väljer att inte bara säga att kompetens är viktigt utan genomför en utbildningsinsats som omfattar samtliga konsulter och säljare.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige
Vi är fortsatt offensiva och växer inom alla områden. Extra roligt är det att se att våra satsningar på hybrida molntjänster har slagit väl ut, samtidigt som både hård- och mjukvarusidan fortsätter att växa.
Carl-Johan Hultenheim
Vi har medvetet valt att satsa på området samverkan och kommunikation därför är det extra roligt att vi inleder vårt långvariga samarbete med SLL och är med som leverantör av Nya Karolinska Solna.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige
Kommunikation och datacenter går allt mer samman och it-köpare som har behov en helhetssyn för dessa områden kan med förtroende vända sig till Atea.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige
”Att köpa it som tjänst är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att förse medarbetarna med rätt arbetsverktyg.”
Gertrud Hammelin, enhetschef infrastruktur och planering Statistiska centralbyrån
Atea är ett av Nordens tre mest framgångsrika it-företag när det gäller att arbeta för att begränsa CO2-utsläpp.
s Hougesen, CEO Atea ASA
Norrtälje kommun har insett vikten av att börja i rätt ände genom att satsa på lärarna först.
Petter Andersson, ansvarig för skola på Atea
”Ateas satsning på att skapa ökat mervärde till våra kunder förstärks med Johan
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige