Nytt avtal blir ledande för upphandling av välfärdsteknik

Report this content

It-företaget Atea inledde sin satsning på äldreomsorg 2019 och har sedan dess samarbetat med en rad kommuner och regioner kring införandet av välfärdsteknik. Nu tecknar Atea ett heltäckande ramavtal med Älmhult kommun som kan bli vägledande för hur tekniken som underlättar för våra äldre kommer att upphandlas.

- Det är jätteroligt att se Sveriges kommuner ta nya modiga kliv i sin digitalisering, och utmana hur vi sett på välfärdsteknik när det kommer till upphandling. När de ställer krav på att uppnå långsiktighet, helhetstänk och strategisk höjd driver de en utveckling som måste till för att verksamheter ska klara av det ökade trycket från en äldre befolkning, säger Malin Sölsnaes som är chef för Äldreomsorg på Atea.

Atea har tidigare jobbat med bland annat modellkommuner som Uddevalla och Eskilstuna kring välfärdsteknik, men avtalet med Älmhult kommun blir det första i sitt slag. Avtalet omfattar produkter och tjänster inom it-infrastruktur, digitala enheter och hybrid plattform (där bland annat molntjänster ingår), programvaror och licenser, innovation och välfärdsteknik. Att kunna upphandla så pass många områden inom ramen för samma avtal understryker att fokus ligger på ett helhetsåtagande, och att ta fram tekniska lösningar som kommunen kan växa med över tid.

- Älmhult kommun befinner sig i en digital förändringsresa där nuläget förändras över tid. Därför är det viktigt för oss att ta höjd för en ändrad nulägesbild när vi upphandlar it och tekniska lösningar. Avtalet tar också höjd för kompetensöverföring från Atea till kommunen vilket kommer att gynna oss som it-köpare på sikt, berättar Susann Pettersson som är kommunchef i Älmhult.

Fokus på samverkan och strategi
Ramavtalet ger kommunen möjlighet att avropa produkter och tjänster inom alla ingående områden. Inledningsvis kommer fokus att ligga på att sätta en långsiktig plan för framtida lösningar inom samtliga områden utifrån omvärldsbevakning och trender. Området välfärdsteknik omfattar digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med, existerande eller stundande, funktionsnedsättning. Exempelvis kan det handla om teknik som gör äldre personers vardag säkrare och mer självständig. Som många andra kommuner i Sverige såg Älmhult kommun att den utmanande demografin framöver kräver att tekniken fungerar som en hjälpande hand. Men att hitta och välja rätt lösningar, som kommunicerar med varandra, är inte lätt. Därför ingår också rådgivande konsulttjänster i avtalet med Atea.

- I dialogen med kommuner och regioner hör vi ofta rädslan att man ska sluta upp med en kostsam teknikpark där lösningarna inte fungerar med varandra eller verksamhetssystemen. Här kan vi på Atea göra stor skillnad genom att ta ett strategiskt helhetsgrepp, och som med Älmhult kommun börja med en långsiktig plan för vilken verksamhetsnytta vi vill att tekniken ska uppnå. Det är såklart också en fördel att vi är obundna och kan anpassa valet av underleverantörer efter den specifika kommun vi jobbar med, berättar Malin.

Therese Bengtner
PR-ansvarig
+46 72 598 75 61
therese.bengtner@atea.se

Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Våra 2 500 specialister förser kunder med spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. Vi finns nära din verksamhet på ett trettiotal orter över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Media

Media