Offensivt tredje kvartal för Atea Sverige

Report this content

Atea Sverige gör ett starkt resultat i tredje kvartalet av 2019 med en positiv resultatökning på 16,4 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen under det tredje kvartalet var 3,262 miljarder kronor vilket innebär en tillväxt på 226 miljoner kronor. Resultatet (EBIT) blev 131 miljoner kronor.

Det tredje kvartalet kännetecknas framför allt av en mycket stark tillväxt inom managerade tjänster och molntjänster. Drivkraften till affärens tillväxt är svenska verksamheters intresse för de skalfördelar som tjänsterna innebär. Dessa möjliggör en effektivare hantering av ett alltjämt ökande informationsflöde. Den totala affärstillväxten för kvartalet landar på 7,5 % vilket ligger klart över externa analytikers bedömning av marknadstillväxten.

- Den ökade efterfrågan på managerade tjänster som vi nu ser i offentlig sektor följer samma mönster som vi tidigare har sett i privata verksamheter. Atea tar en offensiv roll där vi investerar stort för att kunna erbjuda våra kunder den bredaste portföljen och högsta kompetensen på marknaden. Som en del i våra nyligen tecknade partneravtal med cloudleverantörer investerar vi i utbildning för ytterligare 300 konsulter på området, säger Carl-Johan Hultenheim, vd för Atea Sverige.

Strategisk rådgivare i framtidens välfärdsutmaningar
Under tredje kvartalet lanserade Atea sitt nya satsningsområde Äldreomsorg för att bättre kunna stötta verksamheter i de välfärdsutmaningar som Sverige står inför. Områdets intention är att verka som en strategisk rådgivare i digitaliseringen av äldrevården. Satsningsområdet har fått stor medial uppmärksamhet då det kommunicerats lokalt i samband med att IT-arenan, Ateas mötesplats för IT-branschen, besökt 16 orter runtom i Sverige.

- Stora årskullar når en ålder på över 80 de närmsta åren vilket innebär att trycket på äldreomsorgen fortsätter att öka kraftigt. Vi tar nu position för att hjälpa våra kunder att se hur innovativa lösningar kan spara tid och pengar samtidigt som det kan höja vårdkvaliteten. Att nå ut brett med vilka lösningar som finns är ett första steg i dialogen kring hur vi skapar en bättre omsorg för våra äldre i Sverige. Nästa steg är att tillsammans med verksamheterna analysera var tekniken kan göra mest nytta, säger Carl-Johan Hultenheim.

Resultatet för hela Ateakoncernen
Ateakoncernen ökade omsättningen med 10,3% till 7,8 miljarder norska kronor under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Resultatet (EBIT) blev 181 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 37,3% jämfört med tredje kvartalet 2018.

För mer information kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Våra 2 500 specialister, från Malmö i söder till Kiruna i norr, förser kunder med spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. Vi finns nära din verksamhet, på ett trettiotal orter över hela landet. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Media

Media