Atrium Ljungberg belönas med utmärkelse för hållbar stadsutveckling

Report this content

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har tilldelats årets utmärkelse för hållbar stadsutveckling av Nacka kommun för sitt innovativa och långsiktiga arbete i Sickla. Stockholms största solcellsanläggning, drygt 250 laddplatser för elbilar samt containerodling av grönsaker lyfts fram i motiveringen. 

Motiveringen lyder:
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg får utmärkelsen för hållbar stadsutveckling 2019 för det arbete som genomförts i Sickla med bland annat solcellsinstallationer, installation av laddstolpar för elbilar och möjliggörande av odling av grönsaker, sallad och örter hydroponiskt i en container.

Atrium Ljungberg får utmärkelsen på grund av sitt ambitiösa arbete med att integrera ekologiska och sociala dimensioner i stadsutvecklingen i Nacka. Genom ett aktivt samarbete med lokala företag och entreprenörer bidrar Atrium Ljungberg till att skapa en av Stockholmsregionens mest hållbara stadsdelar. Det är ett arbete som sprider ringar på vattnet och inspirerar andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande.                  

I Sickla har Atrium Ljungberg installerat 4500 kvadratmeter solceller som beräknas producera 550 000 kilowattimmar per år, motsvarande energibehovet för att köra en elbil 75 varv runt jorden. Solcellsanläggningen är en av de största i Sverige. Laddplatser för elbil finns både i garage till hyresgäster och publikt där besökaren enkelt laddar med en Swishbetalning. Genom ett samarbete med Cubegreens odlas grönsaker hydroponiskt i en container. Under våren har den första skörden levererats till lokala restauranger och butiker i Sickla. Atrium Ljungberg är även på väg att uppfylla målet att gröna hyresavtal ska utgöra minst 50 procent av kontrakterad årshyra år 2021.

- Det är glädjande att vi uppmärksammas för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Som stadsbyggare är det nödvändigt att tänka hållbart i allt vi gör, både i närtid och när vi utvecklar för framtiden. I Sickla är vi inne i en intensiv fas där vi bygger såväl bostäder som hotell och vårdhus samt projekterar för ett stationshus för den kommande tunnelbanan i Sickla. Vi utvecklar våra platser för att människor ska vilja leva, arbeta och bo under lång tid och lägger även vikt på social hållbarhet i vårt arbete, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg,

Nacka 2019-06-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

Kalle Lindgren, kommunikationsstrateg, Atrium Ljungberg, 0703-41 54 50, kalle.lindgren@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi utvecklar våra platser för att människor ska vilja leva, arbeta och bo under lång tid och lägger även vikt på social hållbarhet i vårt arbete.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
Som stadsbyggare är det nödvändigt att tänka hållbart i allt vi gör, både i närtid och när vi utvecklar för framtiden.
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg