Dela

Kontakt

 • Atrium Ljungberg AB
  Box 4200, 131 04 Nacka. Besök: Smedjegatan 2C
  08-615 89 00
  08-615 89 99
  http://www.al.se
 • Marianne Perslow

  Kommunikationschef


  070-341 54 21
  http://www.al.se
 • Citat

  - Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxande Slussen. Den andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm.
  Annica Ånäs, vd
  - Vår prognos för resultat före värdeförändringar för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 miljoner kronor.
  Annica Ånäs, vd
  – Vi är väldigt glada att ett så uppskattat varumärke som BoConcept etablerar sig i Sickla. Vi har positionerat oss som en plats med starkt fokus på hantverk, design och inredning och här blir BoConcept ett perfekt komplement till det övriga utbudet.
  René Stephansen, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg
  – Vi gillar Sickla för atmosfären, det geografiska läget och för den goda tillgängligheten. Sickla är helt enkelt en trevlig destination med cool arkitektur och inredning i sitt DNA. Vi ser fram emot att välkomna alla kunder till vår nya fantastiska butik.
  Mimmi Lobendahl, vd BoConcept Stockholm
  - Vi är mycket glada över att få vara en del av utvecklingen av nya Slussen och Södermalm. Vid Mälarterrassen vill vi tillsammans med staden skapa en levande mötesplats som stärker och utvecklar hela Slussenområdet. Markanvisningsavtalet är ett viktigt steg framåt i arbetet med att bygga en attraktiv stadsmiljö med ett spännande innehåll i form av kultur och restauranger.
  Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg
  - Med markanvisningsavtalet vid Mälarterrassen kan vi skapa ett riktigt bra sammanhang på Södermalm, där olika verksamheter stärker och utvecklar varandra.
  Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  - Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med Atrium Ljungberg. Tillsammans har vi förutsättningar att göra Slussen till en fantastisk mötesplats som uppfyller stadens vision om ett Stockholm för alla.
  Håkan Falk förvaltningschef på Exploateringskontoret, Stockholms stad.
  – I Mobilia vill Atrium Ljungberg skapa en attraktiv, levande och pulserande stadsmiljö. För att lyckas med det är kulturutbudet avgörande. Därför är vi oerhört glada över att Malmö stad och flera andra lokala aktörer har gett bidrag till Funnys Äventyr och därmed visat på ett långsiktigt stöd och engagemang i Malmös nya kulturhus för barn.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Malmö är verkligen en framtidstad där man satsar på barnen. Vi ska använda all vår kraft och kreativitet för att tillsammans med Atrium Ljungberg skapa en plats där barn kan utvecklas genom att leka, lära och läsa. Funnys Äventyr kommer även att bidra till Malmö som besöksdestination.
  Staffan Götestam, Funnys Äventyr
  Arkitektkontoren har nu redovisat sina förslag, och alla är av hög kvalitet. Vi har valt ut Kanozi Arkitekter vars förslag håller en hög gestaltningsmässig nivå, samtidigt som de har löst platsens publika delar och kopplingen till den blivande tunnelbanestationen på ett mycket bra sätt.
  Magnus Källgren, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg
  Sickla stationshus kommer bli en nod där tunnelbana, tvärbana, bussar och Saltsjöbanan möts. Byggnaden har en intressant balans mellan det lekfulla, eleganta och robusta och kommer bidra till att ge Nacka en intressant stadssilhuett med sina förskjutna, staplade volymer.
  Nina Åman, stadsarkitekt, Nacka kommun
  - Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden, som under föregående år hade drygt nio miljoner besökare. Atrium Ljungberg har stort fokus på hållbar stadsutveckling och på att skapa platser där människor trivs och vill vara. DollarStore är ett helt nytt koncept för Uppsala och vi är mycket stolta över att man väljer Gränbystaden för sin första etablering här.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden
  - Vi vet att vi har varit efterfrågade i Uppsala under en längre tid, och det känns fantastiskt bra att vi äntligen får öppna en butik här. Vi ser fram emot öppningen och vi hoppas att Uppsalaborna gör desamma.
  Jennie Ahlberg, etableringsansvarig DollarStore
  - Vi är mycket glada över att få möjlighet att fortsätta bidra till utvecklingen av Hagastaden. Vi har redan idag ett stort engagemang i stadsdelen bland annat genom vårt projekt Life City som ska uppföras på överdäckningen av Essingeleden. Utöver det äger och förvaltar Atrium Ljungberg fastigheter om drygt 90 000 kvadratmeter i Hagastaden. Med denna markanvisning får vi möjlighet att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att bygga attraktiva stadsmiljöer.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Atrium Ljungbergs strategi för hållbar stadsutveckling bygger på att skapa en blandning av olika typer av verksamheter och att tillvarata platsernas själ och historia. Genom att komplettera Sicklaområdet med bostäder på Nobelberget fortsätter vi vår långsiktiga utveckling och stärker områdets attraktivitet ytterligare.
  Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg
  – Att fortsätta utveckla levande stadsmiljö i Sickla är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa mer stad i Nacka. Att detaljplanen för Nobelberget vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Sicklaområdet vilket är glädjande.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun
  – En fördel vid nyproduktion är att flera bostäder är till salu samtidigt. Kompisköp möjliggör för vänner att gå ihop och köpa varsin bostad i samma hus eller kvarter. Vi skapar också fysiska förutsättningar för gemenskap till exempel genom Köket i Formalinfabriken – en fantastisk lokal för middagar, privata fester och öppna events.
  Joanna Berg, affärsutvecklingsansvarig på Atrium Ljungberg
  – Att fortsätta utveckla levande stadsmiljö i Sickla är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa mer stad i Nacka. Att detaljplanen för Nobelberget vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Sicklaområdet vilket är glädjande.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun
  - E-handeln ökar och är numera ett naturligt sätt att shoppa på för många människor. Gränbystaden ska bli Uppsalas andra stadskärna med både handel, kontor och boende. För oss är det självklart att integrera e-handeln med den fysiska handeln och på så sätt öka vårt erbjudande till Uppsalaborna.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef
  – Vi är mycket nöjda med vår kommande etablering i Glashuset. Det fantastiska huset är lättillgängligt för våra kunder och vi ser Slussen som en naturlig knutpunkt på Söder och för söderort.
  Pär Björn, regionchef SEB
  – Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av Nya Slussen kommer att lyfta området ännu mer framöver. SEBs etablering är ytterligare ett kvitto på platsens attraktivitet.
  Camilla Waxin, uthyrare Atrium Ljungberg
  – Kylfacket 3 har ett mycket bra läge i ett av Stockholms mest intressanta områden. Här finns stor potential och målsättningen är att utveckla fastigheten med blandat innehåll av mat, kultur och kreativa kontorsmiljöer, i enlighet med resten av stadsdelen som kommer att växa fram här,.
  Monica Fallenius, affärsområdeschef för Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg
  – Fastigheten är liten men strategiskt placerad och med utvecklingsmöjligheter, såväl inom gällande som kommande detaljplan. Slakthusområdet är mycket intressant och vi ser fram emot att vara med och bidra till att utveckla platsen.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Vi är väldigt stolta över Dieselverkstaden och Nobelberget som ger Sickla fler dimensioner för besökaren. I samma anda ska Monteringshallen bli en plats där du kan uppleva hantverkarnas skapande. Vi kallar det
  René Stephansen
  - Det som sammanför oss är den gemensamma visionen om en hubb för mat, innovation och tech. Utöver Stockholms bästa matutbud är planen att saluhallen också ska innehålla food-labs, mathantverkare och matstudios för kurser. Vår vision med Söderhallarna är att det ska bli navet för foodtech, ett innovationscenter och en mötesplats för mat, kultur och kreativa näringar.
  Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation på Atrium Ljungberg
  - I Söderhallarna knyter vi samman entreprenörer, kockar, storföretag, forskning och samhälle för att skapa nästa generations matsystem. I en framtida matvärld, präglad av hållbarhet, hälsa och innovation, kombinerad med tech och data har Sverige och Stockholm unika förutsättningar att ta ett globalt ledarskap. Med foodtech som verktyg kan Sverige bli världens ledande matnation och Söderhallarna dess självklara mittpunkt.
  Johan Jörgensen, co-founder Sweden Foodtech
  – Rådhuset är ett välkänt varumärke med en stark kulturell och historisk förankring i Uppsala. Att driva Rådhuset skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga platser där fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning.
  Annica Ånäs, vd
  – Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt ut-bud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i Slussenområdet och jag ser Convendums etablering som ett kvitto på platsens attraktivitet.
  Annica Ånäs, vd
  - Vår målsättning är att ligga i framkant med vårt kontorserbjudande. Därför är vi väldigt stolta över att nu kunna visa upp vårt egna nya huvudkontor. Det är en modern arbetsplats som verkligen stimulerar samarbete, kreativitet och effektivitet, vilket är avgörande parametrar för att ett företag ska lyckas.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Vi är väldigt glada att ett så spännande företag som Convendum väljer att flytta till Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar.
  Petter Klingofström, Senior Leasing Advisor, Atrium Ljungberg
  – Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av Nya Slussen kommer att lyfta området ännu mer framöver. Convendums etablering är ett kvitto på platsens attraktivitet, nu och i framtiden.
  Petter Klingofström, Senior Leasing Advisor, Atrium Ljungberg
  Det är mycket glädjande att våra medarbetare är så nöjda med alla delar som spänner inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Jag tror att det beror på att vi ger stort ansvar och stort mandat, med våra värderingar som en tydlig kompass. Vi är noga med att lyssna och ta vara på initiativ som kommer från medarbetare och får tack vare det kreativitet och engagemang tillbaks.
  Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg
  Att vi för femte året i rad är på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige visar att vi arbetar rätt, långsiktigt och konsekvent med medarbetarfrågorna.
  Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg
  För att kunna driva innovation måste vi själva tänka nytt. Vi ville hitta ett arbetssätt som är inspirerande och gynnar kreativiteten. Med det nya aktivitetsbaserade arbetssättet har vi skapat en kreativ miljö som ger förutsättningar för effektivt och produktivt arbete och samtidigt visar att vi ligger i framkant vad gäller utvecklingen av framtidens kontor.
  Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg
  Detta har varit ett projekt som ingen av parterna skulle klarat av att genomföra på egen hand. Konst och näringsliv i fusion har skapat mångt fler positiva effekter än vad vi någonsin hade trott. Med över 150 utsålda föreställningar har vi fått ett rivningshus att leva igen. Varje konstnär, elektriker, tjänsteman vid Nacka kommun och de andra 1500 medkreatörerna, som på något sätt hjälpt projektet, har varit en viktig ingrediens till att vi kunnat hålla dörrarna öppna i så många år. En nominering av ”Kultur & Näringsliv”, är även det en viktig del inför framtidens projekt. All tro på att individer kan driva och genomföra, hjälper oss alla när nästa möjlighet uppenbarar sig.
  Jimmy Meurling, projektledare och regissör för Satans Trilogi
  Kulturen är en viktig del i vår stadsutvecklingsstrategi. Satans Demokrati har under åren fyllt Nobelberget med banbrytande kultur och varit en viktig del i att sätta platsen på kartan. Nu tar vi med oss den anda och känsla som rotat sig på platsen när vi fortsätter utvecklingen av Nobelberget. Vi tar även med oss nätverk, lärdomar och arbetssätt in i nya stadsutvecklingsprojekt.
  Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för Stadsinnovation inom Atrium Ljungberg
  - Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden. Atrium Ljungberg har stort fokus på hållbar stadsutveckling där bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser tillsammans skapar platser där människor trivs och vill vara,.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden
  - Trenden att träffas och umgås utanför hemmet är stark och hela restaurangsektorn växer. Därför känns det extra roligt att vi nu kan erbjuda uppsalaborna ett riktigt starkt utbud av mat, nöje och upplevelser. Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Uppsalas andra stadskärna.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden
  – Vår vision med Forumgallerian är att skapa en urban mötesplats mitt i city, en plats som lever under dygnets alla tider. Vi är väldigt glada över att Egon valt att etablera sin första restaurang i Uppsala hos oss. De har ett starkt och uppskattat koncept som tilltalar en bred målgrupp. Restaurangen ger nytt liv åt Forumtorget och hela den här delen av city.
  Eva Troell, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg
  - Vi levererar ett starkt resultat och överträffar samtliga våra finansiella mål. Jag är extra nöjd med att vi ökar driftöverskottet med hela 13 procent. Ökningen är delvis ett resultat av genomförda fastighetsförvärv men också av hårt och gediget arbete med den dagliga fastighetsförvaltningen.
  Annica Ånäs, vd
  - Vi håller en hög investeringstakt och har kommit igång med flera nya byggprojekt under året. Vår starka finansiella ställning och stora projektportfölj ger goda förutsättningar för att fortsätta vår projektutveckling och nu arbetar vi hårt för att under 2018 kunna byggstarta de två spännande projekten Life City i Hagastaden och Bas Barkarby i Järfälla.
  Annica Ånäs, vd
  - En stor fördel med Sickla är att allt finns nära, inte minst i form av köpkvarteret, kommunikationer och närheten till naturen. Det finns också en puls här med grannar som Atlas Copco, Intrum Justitia och gymnasieskolorna i Kunskapsgallerian.
  Carl Johan Eiderbrant, grundare Business Lounge
  - Vi ska stötta miljömedvetna hyresgäster och kunder i deras hållbarhetsarbete. Vi ser behovet av att installera betydligt fler laddplatser än de vi har idag och har därför arbetat fram en tydlig samordnad strategi och vision för detta. Ett samarbetsavtal har tecknats med Eways som kommer att vara operatör och hjälpa oss att sköta anläggningarna, båda energieffektivt och kostnadsmedvetet.
  Jonas Törnell, inköpsansvarig Atrium Ljungberg
  - Det har varit ett spännande år i Sickla där vi tagit ytterligare steg i utvecklingen att skapa en levande stadsdel. Nya butiker och restauranger har öppnat, bostadsplaneringen är igång och vi närmar oss invigning av nya kontorsfastigheten Sickla Front. På Nobelberget har kulturen lockat med teater, konserter, klubbar och marknad och nyligen blev det klart att Nordic Choice tecknat avtal att öppna ett Clarion hotel med en stor loungedel som är öppen för alla, i Kåbergs tapetfabrik från 1906.
  René Stephansen, marknadsområdeschef.
  - Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden, som under 2017 hade drygt nio miljoner besökare. Atrium Ljungberg har stort fokus på hållbar stadsutveckling där bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser tillsammans skapar platser där människor trivs och vill vara. Under förra året invigde vi, förutom nya bostäder, även de första av många kontorsarbetsplatser. Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Uppsalas andra stadskärna,.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden
  – Vi är väldigt glada att kunna presentera ytterligare ett helt nytt koncept i Uppsala. Forumgallerian har positionerat sig som en urban mötesplats med starkt modefokus och här blir Cutters ett perfekt komplement till det övriga utbudet.
  Eva Troell, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.
  - Jag älskar byggnader med en historia!! I tapetfabriken kan man formligen känna doften av den gamla tapettillverkningen. Det här kommer att bli ett hotell som kommer att knocka besökarna med all atmosfär. För mig blir det oemotståndligt! Potentialen för hotellet är fantastisk och med kommande infrastruktursatsningar i området så kommer det här utvecklas till ett oerhört attraktivt område.
  Nordic Choice Hotels ägare Petter A Stordalen
  - I samverkan med en mycket välrenommerad partner lägger vi nu nästa pusselbit till staden Sickla. Ett hotell är en inbjudande mötesplats som tillför Sickla kvaliteter i form av lounge och restaurang som även andra än hotellgäster kan utnyttja. Det är en del i vår strategi för staden med tio goda skäl att vara på en plats.
  Annica Ånäs vd på Atrium Ljungberg.
  Vi hälsar IBM varmt välkommen till Kista+. Här har vi tillsammans skapat ett av Kistas hetaste kontorskoncept. Kista+ har en karaktär som tillför en ny dimension på Kistas kontorsmarknad.
  William Wetterholm, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg
  Vi är väldigt glada över att IBM nu flyttar in i centrala Kista. Med sin världsledande forskning och utveckling är de en mycket viktig del av vårt innovationsekosystem. Kista står inför en stor utveckling i stadsmiljön de närmaste åren vilket kanske kommer synas som tydligast just vid Kistagången. Nya bostäder, hotell, renoverade, nya kontorsfastigheter och inte minst den nya tvärbanan ligger i linje med det stadsutvecklingsarbete vi driver tillsammans i Kista Science City.
  Johan Ödmark, vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp