Mobilia gör stor satsning på vård och hälsa

Report this content

Med en växande befolkning ökar behovet av hälso- och friskvård i Malmö. Nu ställer Mobilia om ett helt våningsplan för vård- och hälsosatsningen c/o Mobilia, där tre nya vårdaktörer öppnar under våren. "Det här är en utveckling som gynnar både våra besökare och verksamheterna", säger Anders Murmark på Atrium Ljungberg.

De senaste åren har Mobilia genomgått en omfattande förändring från traditionellt köpcentrum till en modern mötesplats för Malmöborna. Under 2020 färdigställdes Torghuset med bland annat 74 nya hyreslägenheter och ett nytt kulturutbud med Nordisk Film Bio och sagovärlden Funnys Äventyr.

När Mobilia Vårdcentral och Folktandvården öppnade i höstas blev det startskottet för nästa storsatsning – c/o Mobilia. Totalt ska 4 500 kvadratmeter fyllas med ett brett serviceutbud inom vård, hälsa och välbefinnande. Genom att nu välkomna Barnläkargruppen Sparta, BVC Bambino och Barnmorskegruppen stärker Mobilia utbudet ytterligare och blir ett servicenav för Malmös barnfamiljer.

–  Malmö växer. Det är framför allt de unga och de allra äldsta som blir allt fler och vi ser att efterfrågan på service ökar. Genom vård- och hälsosatsningen c/o Mobilia omvandlar vi nu handelsyta till serviceyta. Vårens öppningar med tre starka aktörer inom barn- och mödravård stärker erbjudandet och skapar fler anledningar att besöka Mobilia, säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Malmö.

Den 29 mars öppnar Barnläkargruppen Sparta, en specialistmottagning för barn och unga. Verksamheten drivs av barnläkarna Hampus Kiotseridis och Emma Adlercreutz, och består av barnläkare, barnsköterskor, dietist och psykolog. Därefter är det dags för BVC Bambino och Barnmorskegruppen Öresund som öppnar den 12 april.

–  Satsningen att samla hälsa och sjukvård är väldigt lyckad och rätt i tiden. Mobilias fantastiska läge i Malmö och närhet till Skånes universitetssjukhus är en stor fördel för oss på Barnläkargruppen Sparta då vi samarbetar med flera aktörer i staden. Öppningen innebär att vi får en större och toppmodern lokal men framför allt att vi blir mer tillgängliga för Malmös barnfamiljer, säger Hampus Kiotseridis, läkare och en av grundarna av Barnläkargruppen Sparta. 


Mobilias torg med entrén till c/o Mobilia. Foto: Manne Widung

Fakta Mobilia: Mobilia ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fram till 1965 var det textilfabrik i lokalerna som nu utvecklats till en levande stadsdel med 100 butiker, restauranger och service samt 350 hyreslägenheter och en förskola. Här finns 1600 parkeringsplatser varav 75 laddplatser och 700 cykelparkeringar. Mobilia är arbetsplats för 1100 personer och hade 12 miljoner besökare och en omsättning på 1,7 miljarder kronor 2020.

Nacka, 2021-03-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:

För mer information kontakta:
Anders Murmark, Fastighetschef Malmö, Atrium Ljungberg, 070-341 53 20
anders.murmark@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 47 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är en utveckling som gynnar både våra besökare och verksamheterna
Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Malmö.