Atrium Ljungberg bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020, den 9 februari klockan 9.00

Report this content

Atrium Ljungberg bjuder in till webbsänd telefonkonferens klockan 9.00 tisdagen den 9 februari med anledning av bokslutskommuniké 2020 som offentliggörs klockan 7.30 samma dag.

Aktieanalytiker, investerare, media och andra intresserade är välkomna att delta i konferensen där vd Annica Ånäs och cfo Martin Lindqvist presenterar resultatet för 2020. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon på nedan angivet nummer. 

Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Nummer till telefonkonferensen:
SE: +46851999383
UK: +443333009034

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sv-atrium-ljungberg-q4-2020

Presentationen och skriftligt material nås efter sändning på bolagets webbplats www.al.se/ir.

Nacka, 2021–01–21
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 46 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 36 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Prenumerera

Dokument & länkar