Förskola öppnar på Nobelberget i Sickla

Report this content

Atrium Ljungberg tecknar avtal med Jensen förskola om att öppna en ny förskola i den gamla panncentralen på Nobelberget. Förskolan får sex avdelningar och beräknas öppna i augusti 2020.

Nobelbergets utveckling går in i ett nytt skede när boende flyttar in i det första kvarteret hösten 2020. Försäljningen av bostadsrätterna pågår och totalt planeras för 500 lägenheter på Nobelberget. Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken omvandlas till kreativa kontor, restaurang och café och den historiska Panncentralen blir en förskola i lekfull miljö. Nobelbergsparken och Sicklastråket som knyter ihop Hammarby Sjöstad med Sickla och utformas som mötesplatser med möjlighet att arrangera kulturaktiviteter och marknader. Atrium Ljungbergs vision är att området ska präglas av kreativa verksamheter och en stark gemenskap, i linje med den kultur som blomstrat på platsen de senaste åren.

 Vi är glada över att presentera en förskola på Nobelberget. Det är ett viktigt steg i att förverkliga våra planer på ett spännande bostadsområde med hög livskvalitet, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef bostad på Atrium Ljungberg. Den 27 april tar vi första spadtaget för bostäderna. Formalinfabriken, som blir områdets kulturhus och mötesplats, invigs redan i sommar.

Förskolegårdens utformning tar tillvara på höjdskillnader i den naturliga miljön och husets nya påbyggnad blir färgglad med organiska former och rundade hörn. Den karaktäristiska höga skorstenen behålls. Gården kommer att kunna nyttjas av de boende på kvällar och helger och förskolan gör att det blir liv och rörelse i området under dagtid.

 Jensen förskola har ett tydligt fokus på undervisning, bildning och hälsa. Med det lustfyllda lärandet i fokus skapar vi meningsfulla dagar tillsammans, både inomhus och utomhus, säger Linda Alm, skolchef på Jensen förskola. Utformningen av lokalen och bostadsbyggandet i Sickla ger mycket bra förutsättningar att driva förskola. Förskolan kommer att följa Nacka kommuns köregler.

Om Nobelberget
Stadsdelen Nobelberget är en del av Sickla i Nacka. Här planeras för 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, parkområde och förskola. Det första bostadskvarteret innehåller 68 bostäder om 1–5 rum, försäljning pågår och inflyttning sker från oktober 2020.
Läs mer om Nobelberget på
https://stad.nobelberget.se

Nacka, 2019-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

Joanna Berg, affärsutvecklingschef bostad, Atrium Ljungberg, 070-927 60 91, joanna.berg@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att presentera en förskola på Nobelberget. Det är ett viktigt steg i att förverkliga våra planer på ett spännande bostadsområde med hög livskvalitet.
Joanna Berg, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg
Den 27 april tar vi första spadtaget för bostäderna. Formalinfabriken, som blir områdets kulturhus och mötesplats, invigs redan i sommar.
Joanna Berg, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg