I Sickla tas närodlat till en ny nivå

Atrium Ljungberg inleder ett samarbete med Cubegreens i Sickla. Cubegreens odlar sallad, grönsaker och örter hydroponiskt i en container, vilket sparar 90 procent vatten och mer än 99 procent yta. Första skörden sker i april.

Mangold, krispsallad och svartkål är det första som odlas när Cubegreens verksamhet inleds vid Siroccohuset i Sickla. Hydroponisk odling innebär att ingen jord används och att växterna får sin näring direkt från vatten. Ett salladshuvud behöver 0,4 liter vatten jämfört med 13 liter i traditionell odling och det tar cirka åtta veckor från frö till skörd. I containern på 30 kvadratmeter odlas grödor som annars hade krävt 8000 kvadratmeter mark vid konventionell odling.

- Hydroponisk odling ger en mängd intressanta möjligheter, säger Lill Grebing, odlare och grundare till Cubegreens. Dels för att det går åt så mycket mindre resurser men också för att metoden ger bättre näringsinnehåll och hållbarhet. Skörden kommer att säljas till butiker och restauranger i Sickla, dit vi kan leverera till fots.

För Atrium Ljungberg är detta ännu ett steg i utvecklingen mot en mer hållbar stad i Sickla där bolaget redan gjort stora satsningar på bland annat solcellsanläggningar och laddplatser för elbilar.

- Det är ett spännande samarbete som är helt i linje med våra mål för hållbarhet och innovation, säger René Stephansen som är fastighetschef för Sickla. Vem hade för några år sedan kunnat ana att en hel åkers odling kan produceras på en parkeringsplats i Sickla?

Nacka 2019-04-02
Atrium Ljungberg AB (publ)

Kalle Lindgren, kommunikationsstrateg, Atrium Ljungberg, 0703-41 54 50, kalle.lindgren@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.

Läs mer på www.al.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Hydroponisk odling ger en mängd intressanta möjligheter. Dels för att det går åt så mycket mindre resurser men också för att metoden ger bättre näringsinnehåll och hållbarhet. Skörden kommer att säljas till butiker och restauranger i Sickla, dit vi kan leverera till fots.
Lill Grebing, odlare och grundare till Cubegreens
- Det är ett spännande samarbete som är helt i linje med våra mål för hållbarhet och innovation. Vem hade för några år sedan kunnat ana att en hel åkers odling kan produceras på en parkeringsplats i Sickla?
René Stephansen, fastighetschef för Sickla