• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana genomför organisatoriska förändringar och accelererar utvecklingen av det diagnostiska affärsområdet med COVID-19-tester i spetsen

Attana genomför organisatoriska förändringar och accelererar utvecklingen av det diagnostiska affärsområdet med COVID-19-tester i spetsen

Report this content

Attana kan idag meddela att bolaget utökar samarbetet med Linnéuniversitetet för utveckling av unika antikroppstester för COVID-19. Vidare har det regulatoriska arbetet för AVA™ fördjupats och ett antal organisatoriska förändringar gjorts där bolaget bl.a. etablerat ett sakkunnigt team som självgående kommer att driva diagnostik-satsningen oberoende av Attanas löpande verksamhet.

Stärkt samarbete med Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet i Kalmar installerade sitt första Attana-instrument redan 2003 och 2019 delfinansierade Kunskap och kompetensstiftelsen för forskning ett projektet för ultrakänsliga sensorer där både Linneuniversitet och Attana ingår.  

Idag kan Attana meddela att man inom ramen för ovannämnda projekt kommer att utöka samarbetet med universitetet. Samarbetet innebär bland annat att Attana tillsätter en applikationsspecialist med bakgrund i immunologi för att optimera och utveckla Attanas diagnostik-plattforms befintliga test för analys av antikroppar och immunitet mot SARS-CoV-2.  

Detta test förväntas inte bara kunna ge ett binärt ja/nej-svar på om en individ har utvecklat antikroppar, men även att mäta koncentrationen och kvalitén av dessa antikroppar – något som Attana och Linnéuniversitetet kan bli först i världen med att erbjuda. Syftet med ett sådant mer nyanserat test är att så småningom kunna dra slutsatser om individers grad av immunitet. 

Forskningen framöver ska fastställa exakt vilka komponenter som AVA™ testet bör inkludera samt vilket test-protokoll som diagnostik-plattformen behöver för att få testet regulatoriskt godkänt.  

 

Regulatoriska framsteg

I december 2020 meddelade Attana att bolaget slutfört en listning av medicinsk utrustning för Attana Cell ™ 250 som en klass I-enhet samt en så kallad anläggningsregistrering av Attana hos U.S. Food and Drug Administration (FDA). Denna anläggningsregistrering och listning var det första stegen i den regulatoriska processen för att få marknadsföra och sälja Attanas instrument mot den kliniska diagnostikmarknaden i bland annat USA, se här för tidigare press meddelande.

Utöver detta jobbar bolaget med att erhålla den nödvändiga CE-märkningen som krävs för försäljning till kliniska laboratorier inom EU. CE-märkningen förväntas kunna erhållas relativt snabbt medan ett EUA kan komma att bli mer krävande även om ansökningsprocessen är kortare än den för ett ordinarie FDA-godkännande.

Organisatoriska förändringar
Som ett steg i denna satsning sker ett antal organisatoriska förändringar för att etablera ett självgående team som ska driva den diagnostiska affärsenheten oberoende av Attanas löpande verksamhet inom kontraktforskning och instrumentförsäljning för läkemedelsutveckling.

Attana meddelade under juni 2020 att Samir Fostock, Attanas medgrundare, anlitats som senior rådgivare för affärsutveckling inom diagnostik. Bolaget kan nu meddela att Samir från och med början av februari kliver in på heltid som chef för diagnostiksatsningen. Samirs roll kommer tillåta Attanas VD, Teodor Aastrup, att fokusera ostört på tillväxt inom den ordinarie verksamheten.  

Niklas Carlsson som tillträdde som COO under 2020 lämnar bolaget och ersättas av bland annat Anna Sundqvist som på konsultbasis tillträder som ansvarig för HR och interna processer. Vidare har en rekryteringsprocess för flera nya applikationsspecialister med erfarenhet inom CRO inletts och ett konsultbolag inom affärsutveckling anlitats med uppdraget att ytterligare stärka Attanas försäljning och erbjudande inom läkemedelsutveckling.   

Sammanfattningsvis förväntas dessa organisatoriska förändringar möjliggöra en accelererad utveckling av det diagnostiska affärsområdet utan att belasta resurserna för Attanas ordinarie verksamhet.

Teodor Aastrup, VD på Attana, kommenterar

”Samarbetet med teamet på Linnéuniversitetet och varit mycket lyckat och vi ser fram emot att nu intensifierar det ytterligare med detta unika antikroppstest. Vidare är jag glad att meddela att Samir Fostock kommer tillbaka på heltid. Samir och jag kompletterar varandra mycket väl och hans roll kommer tillåta mig fokusera fullt på vår minst lika spännande ordinarie verksamhet och försäljningen inom denna. 

Vi kommer nu trycka på gasen ordentligt – både med diagnostisk-satsningen och med försäljningen av konstraktsforskning och instrument till läkemedelsutveckling.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+ 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media