Attana lanserar Attana Cell 250

Report this content

Attana har idag lanserat ett nytt instrument, Attana Cell 250 som erbjuder avsevärt förbättrad provhantering och instrumentdrift tack vare en ny helintegrerad autosampler.

Sedan 2019 har Attana samarbetat med ModuVision Technologies BV (Vlissingen, Nederländerna) för att integrera deras flaggskeppsprodukt PRIMARIZ med Attana-systemet. Attana Cell 250 är det första resultatet av detta samarbete.

”Vi är stolta över att välkomna Attana till vår ständigt växande kundbas och med detta ta ett kliv in i nya applikationsområden,” kommenterar Jan Willem Mol, VD för ModuVision Technologies.

Attana Cell 250 har en provkapacitet som är tre gånger större än Attana Cell 200. Dessutom erbjuder den snabbare och förenklad kalibrering, kvickare och tystare drift och eliminerar behovet av en extern styrenhet för autosamplern.

Attana Cell 250 blir nyckelkomponenten i den nyligen introducerade Attana Virus Analytics-plattformen (AVA) och säkerställer att kunder drar nytta av både förbättrad prestanda och användarvänlighet. Vidare kommer befintliga Attanakunder att erbjudas en uppgradering av sina befintliga Cell 200-system till en fast engångskostnad.

”När Attana nu går in i nya användningsområden är det viktigt att vi anpassar vår teknik därefter. Cell 250 erbjuder inte enkom förbättrad prestanda, utan minst lika viktigt så förbättras användarupplevelsen,” avslutar Teodor Aastrup, VD för Attana AB.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media