• news.cision.com/
  • Attana/
  • Ny vetenskaplig artikel påvisar produktionspotential och effektivitet för det nya cVLP/S1-baserade COVID-19-vaccinet

Ny vetenskaplig artikel påvisar produktionspotential och effektivitet för det nya cVLP/S1-baserade COVID-19-vaccinet

Report this content

En nyligen publicerad vetenskaplig artikel i tidskriften mBio (American Society for Microbiology) påvisar hur cVLP-vaccinet utvecklat av AdaptVac och Köpenhamns Universitet framgångsrikt har producerats i en robust produktionsplattform som medger skalbarhet, låg kostnad, och hög säkerhet.

Attanas teknologi har använts av Professor Ali Salantis grupp vid Köpenhamns Universitet i deras utveckling av ett COVID-19 vaccin baserat på den patenterade cVLP-teknologin (Capsid Virus-Like Particle). Den nyligen publicerade artikeln i mBio är titulerad: “Two-Component Nanoparticle Vaccine Displaying Glycosylated Spike S1 Domain Induces Neutralizing Antibody Response against SARS-CoV-2 Variants".

Publikationen illustrerar hur ett effektivt cVLP-vaccin kan tillverkas i ett baculovirus-insektscellexpressionssystem, vilket anses vara en robust produktionsplattform som medger skalbarhet, låg kostnad och hög säkerhet. Dessutom, genom att modifera antigenkomponenten i cVLP-partikeln lämpar sig tekniken väl för snabb anpassning till nya virusvarianter. Resultaten som presenteras i artikeln visar hur denna cVLP har potenta neutraliserande svar mot både det ursprungliga SARS-CoV-2-viruset (Wuhan) och Alpha-varianten (UK). Attanas teknologi användes för att mäta kinetik och affinitet i vaccinet mot ACE2-receptorer för att både validera vaccinets funktion och dess starka neutraliserande effekt.

Som tidigare kommunicerats har Attana inga direkta ekonomiska intressen i detta projekt. Vårt deltagande är baserat på vår långsiktiga relation med prof. Salanti och hans team och vår önskan att bidra till en lösning av Coronavirus-pandemin.

Ace2-kinetik: Mätningarna utförda i ett Attana Cell™ 200 instrument. Uttryckt hACE2 vid 50 mg/ml (Expres2ion Biotechnologies) immobiliserades på ett Attana LNB-karboxylchip. Bindningen av S1-proteiner till chipet mättes i en 2-faldig utspädningsserie (200 nM till 6,25 nM) i PBS, pH 7,4. Realtidsinteraktion (svarta kurvor) kurvanpassades i en 1:1 enkel bindningsmodell (röda kurvor).

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar