Attendo publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Attendo AB har idag presenterat sin årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning för 2019. Rapporten ger en detaljerad bild av Attendos verksamhet, den finansiella utvecklingen och bidrag till samhället.

 

- 2019 var ett expansivt år med många nyöppnade platser, men också ett utmanande år med ett kraftigt resultatfall i vår finska verksamhet. Vårt fokus är att återställa lönsamheten, stärka kundnöjdheten och utveckla kvaliteten inom omsorgen. Vår verksamhet bygger på att förbättra vardagen för tiotusentals människor och samtidigt bidra till att lösa stora samhällsutmaningar, säger Martin Tivéus, Attendos vd och koncernchef.

 

Årsredovisningen innehåller i år de lagstadgade delarna av Attendos hållbarhetsredovisning för 2019, som därmed blir en integrerad del av årsredovisningen. Här redovisas bland annat hur Attendo arbetar för att möta de lagstadgade hållbarhetskraven samt nå hållbarhetsmål inom företagets tre fokusområden; bidrag till samhället, kvalitet i omsorgen och en engagerande arbetsplats för medarbetare som vill göra skillnad.

 

- Med en kommande äldreboom står samhället inför stora utmaningar inom omsorgen och jag ser att Attendo har en viktig roll att fylla. Vår absoluta ambition är att vara i framkant när det gäller att utveckla kvaliteten i omsorgen, att etablera nya verksamheter och att hjälpa kommuner runt om i Norden att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt, säger Martin Tivéus.

 

Attendo kommer därutöver att publicera en rapport som visar upp en del av det kvalitets- och hållbarhetsarbete som Attendos medarbetare arbetar med i den dagliga verksamheten. Denna rapport kommer att göras tillgänglig på svenska och finska vid ett senare tillfälle.

 

Rapporten finns tillgänglig på www.attendo.com. En tryckt version kan beställas på kommunikation@attendo.se.  

 

Attendo AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

 

Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo
Phone: +46 708 67 38 07
E-mail:
stefan.svanstrom@attendo.com

 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 08.00 CET.

 

____________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com