Attendos kvalitetsbokslut för 2016 visar hög kundnöjdhet och framsteg i kvalitetsarbetet

Hög kundnöjdhet inom hemtjänst och livsstilsboenden samt stabila resultat i Attendos kvalitetstermometer. Det är några höjdpunkter från Attendos kvalitetsarbete som presenteras i kvalitetsbokslutet för 2016.

Det är sjätte året i rad som Attendo presenterar ett kvalitetsbokslut med en sammanställning av de viktigaste resultaten av företagets kvalitetsarbete. Av bokslutet framgår att Attendos kvalitetstermometer under fjolåret legat stabilt runt 85%, vilket är i linje med 2015.

Bokslutet visar också att Attendos hemtjänst och livsstilsboenden har högre nöjdhet i nationella kundundersökningar jämfört med såväl kommunala som privata aktörer.

- Vårt kvalitetsarbete har mer än trettioåriga anor, vilket märks tydligt i de resultat vi får i såväl egna mätningar som externa granskningar. Ett exempel är att Attendos livsstilsboenden får mycket goda omdömen bland våra kunder. Det visar att vår ambition att hjälpa kommunerna att korta köerna till äldreomsorgen genom att uppföra fler moderna äldreboenden än någon annan aktör ligger helt rätt i tiden, säger Attendos VD Henrik Borelius.

I bokslutet lyfts flera initiativ där Attendo leder utvecklingen av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen, individomsorgen och hälso- och sjukvården. Det finns också exempel på kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits under året, och som i flera avseenden redan visat goda resultat för Attendos kunder.

- Under 2016 har vi förbättrat oss på flera områden, bland annat när det gäller att öka tryggheten för äldre inom hemtjänsten, minska risken för felmedicinering i våra danska verksamheter och höja resultaten inom exempelvis diabetsvården i Finland. Det här hade inte varit möjligt utan det systematiskt kvalitetsarbete som Attendos kompetenta och engagerade medarbetare utför varje dag för att förbättra omsorgen och omvårdnaden av våra kunder, säger Henrik Borelius.

Kvalitetsbokslutet finns tillgängligt på Attendos hemsida www.attendo.com

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

________________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Om oss

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com