Aktiesplit i Avanza Bank Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 19 mars 2019 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier, varvid en (1) befintlig aktie delas i fem (5) aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna i Avanza Bank Holding AB ska vara den 16 april 2019. Sista dag för handel i Avanzas aktier före uppdelningen är den 12 april 2019. Första dag för handel i Avanzas aktier efter uppdelningen är den 15 april 2019. Detta innebär att aktiekursen från och med den 15 april 2019 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget från 30 272 996 stycken till 151 364 980 stycken. Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Avanza från och med den 15 april 2019 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för aktien är SE0012454072.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 13:00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, 070-206 69 55, rikard.josefson@avanza.se
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar