Dela

Citat

Efter en förhållandevis lugn start på börssommaren blåste det upp igen i början av augusti, då oroande räntesignaler och upptrappningen av handelskriget fick världens börser på fall. Privatspararna visar dock fortsatt god tillförsikt till börsen och har nu nettoköpt aktier tolv månader i rad.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Det har varit en händelserik sommar på världens börser, där handelsoro, svagare konjunktursignaler och en inverterad räntekurva tyngt på nedsidan. Förhoppningar om ytterligare penning- och finanspolitiska stimulanser agerar dock motvikt och håller uppe börsen. Hos fondspararna börjar viss osäkerhet märkas av och de säljer aktiefonder för första gången i år.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Fondspararna säljer aktiefonder och väljer istället att fylla på i företagsobligationsfonder. Två av tre fondkronor går till denna fondtyp. Här är det viktigt att det är ett medvetet val man gör och att man inte bara agerar på svarta rubriker. Det är sällan då de mest rationella besluten fattas. Att fortsätta månadsspara i breda fonder är i regel den bästa försäkringen mot börsoro.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Värmerekord och semester får inte privatspararna att ligga kvar i hängmattan, utan de växlar upp antalet aktieaffärer till historiskt höga nivåer. Synen på börsen är positiv och man nettoköper aktier för elfte månaden i rad.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Bankerna tillhör årets börsförlorare, pressade av penningtvättsmisstankar, ett fortsatt lågt ränteläge och ökad konkurrens på bolånemarknaden. Privatspararna lockas emellertid av den höga direktavkastningen och har försökt bottenfiska i aktierna hela året. Att stirra sig blind på dagens direktavkastning är dock en vansklig strategi. Swedbank har redan meddelat att de sänker sin utdelningsandel från 75 till 50 procent av vinsten och även Nordea ska nu se över sin utdelningspolicy.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Överlag godkända rapporter och allmän sommarstiltje har fått Stockholmsbörsen att pendla kring nollan i juli. Privatspararna verkar ha god tillförsikt och även om antalet fondaffärer är ner något, är nettosparandet i kronor mer än dubbelt så stort som i juni.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Globalfonder har i princip blivit vår tids allemansfonder och återfinns i de flesta fondsparares portföljer. Det tycker jag är klokt. De ger exponering mot alla de stora aktiemarknaderna och är därför en bra bas i sparandet.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare.
Rikard Josefson, VD Avanza
Det finns helt klart en tendens att vi låter börsens dagsform avgöra hur vi ser på framtiden. Det är lite problematiskt, för medan tillbakablickar är mycket lätta att göra, säger de i princip ingenting om framtiden. Allt annat lika så har ju värderingarna höjts och börsen prissätts idag högre än vid årsskiftet.
Johanna Kull, Sparekonom Avanza
Vanligtvis gillar vi att köpa billigt, men när det kommer till just aktier och aktiefonder finns det tyvärr mycket statistik som pekar på att vi gör precis tvärtom. Sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det blir tyvärr motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt. Den risken svär du dig fri ifrån genom att ha ett kontinuerligt månadssparande.
Johanna Kull, Sparekonom Avanza
Efter en orolig maj har aktiemarknaden återhämtat sig ordentligt i juni och nu vänds världens blickar mot Osaka och G20-mötet. Man hoppas att middagen mellan Donald Trump och Xi Jinping ska leda till att parterna åter sätter sig vid förhandlingsbordet. Privatspararna är försiktigt positiva och köper aktier för tionde månaden i rad, men de väljer bort de mest konjunkturberoende bolagen.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Efter hacket i maj har marknaden i juni fått tillbaka något av sitt självförtroende och världens börser har stigit på bred front, lyfta av duvaktiga signaler från centralbankerna. Även privatspararna verkar ha god tillförsikt och nettoköper fonder för sjätte månaden i rad. En viss försiktighet märks dock i att hälften av nettosparandet går till räntefonder.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
På Avanza är företagskulturen och medarbetarengagemanget en viktig framgångsfaktor. En inspirerande HR-chef med gedigen erfarenhet från förbättringsarbete och utveckling är därför viktigt. Jag ser fram emot att Camilla blir en del i Avanza, men också hennes bidrag till att säkerställa att vi fortsätter att leverera innovativa lösningar till Sveriges nöjdaste sparkunder.
Rikard Josefson, VD Avanza
Jag ser på Avanza som ett ambitiöst företag med ett stort fokus på utveckling av såväl medarbetare och organisation som kunderbjudandet. Jag tilltalas också av visionen – att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Jag ser fram emot att bli en tydlig ambassadör inom HR, bidra med kompetens och utveckla värdeskapande processer tillsammans med mitt HR-team. Det ska också bli spännande att få lära sig en ny bransch och få vara en del i Avanzas fortsatta framgångsresa.
Camilla Hedenfelt, tillträdande HR-chef Avanza
Det är oerhört viktigt att det finns oberoende och användarvänliga verktyg som hjälper spararna att göra en så heltäckande pensionsprognos som möjligt. Avanza stöttar helhjärtat den ambition som minPension har. Vi kräver dock att informationen är korrekt. Årliga avgifter på exempelvis 0,65%, vilket är en vanlig nivå hos många bolag, kan ge dagens arbetstagare upp till flera miljoner kronor i lägre pension – per person! Det är därför oerhört viktigt att pensionsbesluten tas på riktiga grunder.
Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Pension
Ökad konjunkturoro och uppskruvat handelskrig har fått börsen att tappa fart och Stockholmsbörsen inklusive utdelningar har backat omkring 6 procent på en månad. Privatspararnas syn verkar dock vara att börsen mest hämtar andan och aktieköpen i maj är mer än dubbelt så stora som i april.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Den fördjupade handelsoron och de utökade tullarna har inte skrämt bort fondspararna, utan de köper fonder för femte månaden i rad. Om än något försiktigare och med betoning på räntefonder. Att ha lite torrt krut placerat i räntefonder kan vara helt rätt för den mer aktiva spararen. Konjunktursignalerna är fortsatt avvaktande och sommaren är säsongsmässigt en något svagare börsperiod, som kan bjuda på fina köptillfällen.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Årets börsyra har nu passerat fyra månader och kvartalsrapporterna som haglar in har gett ytterligare stöd. Börsen handlas på rekordnivåer och privatspararna är optimistiska och köper aktier för åttonde månaden i rad. Man väljer dock bort de allra mest konjunkturkänsliga bolagen och letar istället efter mer konjunkturstabila aktier bland årets relativa kursförlorare.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Medan vi i slutet på förra året såg en sektorrotation från cykliska aktier och teknik till mer konjunkturstabila hälsovårdsaktier, har flödena í början på det här året varit de omvända. Fram tills nu. Sobi som föll 10 procent på sin rapport är ett gyllene exempel på att konjunkturstabil verksamhet inte behöver betyda säker avkastning.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Starka rapporter och positiva konjunktursignaler från Kina har gett världens börser nytt bränsle och Stockholmsbörsen har nu hämtat igen hela höstens ras. Spararna är positiva och gör de största fondköpen sedan augusti förra året.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Sedan november ifjol har vi sett en kraftig återhämtning i Asien i allmänhet och i Kina i synnerhet. Regionen har länge varit överviktad hos stora institutionella investerare och nu har även privatspararna fått upp ögonen för regionen. Köpen i tillväxtmarknadsfonder är 7 gånger så stora som tidigare månader i år.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Handelsaktiviteten ökade under kvartalet, men intäkterna pressades av kunders handelsmönster och lägre genomsnittligt fondkapital. Utvecklingen för både kunder och Avanza i det korta perspektivet är till stor del beroende av marknadsläget. Vi är trygga i att våra ansträngningar långsiktigt leder till en bättre framtid för både kunder och aktieägare.
Rikard Josefson, VD Avanza
Pessimisterna är fortfarande fler än optimisterna, men privatspararna har en långt ifrån lika bister börssyn som de hade vid årsskiftet. Det är dock ingen större ökning i antalet som tror på en börsuppgång, den stora skillnaden återfinns i antalet pessimister. Antalet som tror på en börsnedgång har minskat kraftigt, i takt med att de nattsvarta rubrikerna om börsras och lågkonjunktur gjort detsamma.
Johanna Kull, Sparekonom Avanza
Att inte låta dagens humör styra hur vi lägger upp vårt långsiktiga sparande är klokt. Börsen är en drama-queen och har en tendens att överdriva såväl negativa som positiva nyheter. Verkligheten förhåller sig oftast någonstans mittemellan. Det är varken lika nattsvart som det verkade på marknaden i höstas, eller lika rosenskimrande som man kan få bilden av när man tittar på börsens utveckling i år. Som sparare gäller det att inte låta börsens psykologi påverka en, utan hålla sig till sin sparplan och främst låta tiden avgöra sparvalet.
Johanna Kull, Sparekonom Avanza
Efter en rekordstark inledning på året har börshumöret i mars varit mer tudelat och Stockholmsbörsen utvecklats i sidled. Privatspararna är dock fortsatt optimistiska och gör de största aktieköpen på över ett år.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Köpen i Swedbank är tre gånger så stora som köpen i den näst mest köpta aktien och antalet ägare har ökat med 80 procent på en månad. Det är tydligt att många försöker bottenfiska, men att köpa Swedbankaktien i det här läget är en mycket våghalsig strategi. Risken i aktien har höjts avsevärt, frågetecknen är många och det är omöjligt att förutspå hur den här historien utvecklas. Är det någonting aktieägarna lärt sig den hårda vägen den senaste månaden är det att en aktie som fallit kraftigt, mycket väl kan falla ytterligare. Det enda man kan vara säker på i nuläget, är att myndigheternas granskning kommer att ta tid
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Låga avgifter är viktigt för utvecklingen av det långsiktiga sparandet, liksom att sprida sina risker. Vi ser därför Avanza Emerging Markets som ett välkommet komplement till Avanza Global – världens billigaste* globala indexfond. Vi vill få fler att engagera sig i sitt sparande genom att förenkla och förbättra för våra kunder. Vår nya fond gör det nu både billigare och enklare att nå världens tillväxtmarknader såsom Kina, Sydkorea och Brasilien.
Rikard Josefson, VD Avanza
Efter en rekordstark start på året har börshumöret i mars varit mer tudelat. Den negativa vågskålen med konjunkturoro, ett oklart brexitläge och sega handelsförhandlingar har dock vägts upp av dämpade ränteförväntningar och Stockholmsbörsen har utvecklats i sidled. Privatspararnas humör är fortsatt gott och de nettoköper aktiefonder för tredje månaden i rad.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Globalfonder är den bredaste fondtypen och utgör ofta basen i vårt månadssparande. Att dessa fonder toppar köplistan under månader med inflöden till aktiefonder, är därför helt naturligt.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Viktor med sin finansiella bakgrund samt Anders långa erfarenhet från livförsäkringsbranschen utgör starka tillskott i styrelsen och vårt arbete med att demokratisera pensionssparandet i Sverige. Jag vill också passa på att tack Anna för hennes arbete i styrelsen.
Rikard Josefson, styrelseordförande Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Jag vill tacka Avanza för förtroendet över att ha fått vara en del i Avanza Pensions styrelse. Det är en viktig bransch med stora krav på förändring, där jag hoppas Avanza fortsätter att göra ett betydelsefullt arbete.
Anna Kinberg Batra
Jämställdhetsindex fokuserar oftast på antal kvinnor i styrelse och ledning. Equileaps index bygger på en unik och gedigen metod där man på djupet rankar företag efter flera jämställdhetskriterier inom olika områden. Vi, och många kunder med oss, tycker att det är viktigt med jämställdhet och det gör att det känns extra kul att lansera en tracker med bolag som jobbar aktivt med dessa frågor.
Rikard Josefson, VD Avanza
Börsoptimismen fortsätter att spira och sedan vändningen i mellandagarna har nu Stockholmsbörsen haft nio positiva börsveckor på raken. Privatspararna är även dem optimistiska och nettoköper aktier för sjätte månaden i rad. På makrosidan kvarstår dock oron för tillväxten i den globala konjunkturen och det kan vara bra att påminnas om vikten av att ha en lång sparhorisont när man köper aktier.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Februari går till handlingarna som ännu en kanonmånad på börsen och svenskarnas mest ägda fonder har sedan årsskiftet stigit långt över 10 procent. Privatspararna är överlag optimistiska och gör de största nettoköpen i fonder sedan augusti.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Vi delar Finansinspektionens tolkning av regelverket och har tagit till oss av deras synpunkter. Viktigt att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder. Vi har sedan Solvens 2-regelverket trädde ikraft arbetat med att förstärka inom intern styrning och kontroll i pensionsbolaget. Sanktionen från Finansinspektionen är ett tecken på att det arbetet har gått för långsamt. Vi är trygga i att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag.
Rikard Josefson, VD Avanza och styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Efter den sura avslutningen på fjolåret är vi nu på väg mot den bästa börsstarten på 25 år med en uppgång på 7 procent. Spararna köper aktier för femte månaden i rad, men det är försiktiga köp där man framför allt vänder sig till bolag med hög direktavkastning, medan man väljer bort de mest cykliska bolagen. Det är fullt rimligt med tanke på de frågetecken som finns kring den globala konjunkturen.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Efter ett av de sämsta kvartalen på flera år har börsåret 2019 fått en rivstart och världens börser studsat tillbaka upp i januari. Även spararna andas optimism efter några mer försiktiga månader och de nettoköper aktiefonder för första gången sedan september.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på 9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20% till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella branschkollegor som riktmärke.
Rikard Josefson, VD Avanza
Förhoppningen om ett tomterally på börsen uteblev och istället ser stockholmsbörsen ut att gå mot sitt sämsta år sedan 2011. December månad har varit minst sagt turbulent och bjudit på kraftiga kursrörelser, men aktiespararna ser nedgångarna som köpläge och köper fortfarande om än försiktigt.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Oro för eskalerande handelskrig, svagare tillväxtsignaler och stigande räntor har fått börsåret 2018 att avslutas i moll och stockholmsbörsen går mot sitt sämsta fjärde kvartal på över 30 år. Privatspararna svarar på turbulensen genom att sälja fonder för tredje månaden i rad. Visst kvarstår det en hel del frågetecken inför 2019, men man bör ändå tänka ett varv extra innan man kastar sig på säljknappen. Historiken visar tyvärr att vi tenderar att göra störst försäljningar efter en större nedgång, medan vi köper som mest efter att börsen stigit kraftigt. Genom ett månadssparande minskar du den risken.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
För ett par veckor sedan vann vi Sveriges nöjdaste sparkunder* för 9:e året i rad. Att få följa upp det med de fina utmärkelserna Årets Bank och Årets Sparnyhet känns helt magiskt, och betyder mycket för oss. Vår ambition är hela tiden att kunderna ska få ut mer av sitt sparande, så vi tar det som ett kvitto på att vi verkligen levererar det våra kunder behöver och vill ha.
Rikard Josefson, VD Avanza
Med de här initiativen vill vi se till att relevant kunskap sprids långt utanför våra väggar, att fler känner sig inkluderade i sparandeklubben och vi i förlängningen också kan bidra till att skapa ett mer jämlikt sparklimat i Sverige. Att vi nu utses till Årets Bank gör oss än mer taggade i vårt arbete.
Rikard Josefson
Vårt absolut viktigaste mål är just nöjda kunder, det är själva grunden i vår affärsmodell, och därför känns det helt magiskt att vi för nionde året i rad kunnat leva upp till våra kunders höga förväntningar. I år har vi dessutom passerat 800 000 kunder och ser därför också resultatet som ett kvitto på att vi lyckats hantera den stora tillväxten utan att kundupplevelsen blivit lidande.
Rikard Josefson, VD Avanza
Jesper kommer att tillföra Avanza stor kompetens inom förvaltning och har samtidigt en bred erfarenhet av sparandemarknaden. Jag ser fram emot Jespers och vårt fondteams vidareutveckling av Avanzas fonderbjudande och hälsar honom också välkommen till koncernledningen.
Rikard Josefson, VD Avanza
Jag har alltid imponerats av Avanza och dess uppstickarposition. Avanzas syn på kunder och kunderbjudandet, med billigare, bättre och enklare, ligger helt rätt i tiden för framtidens fonderbjudande.
Jesper Bonnivier, tillträdande VD Avanza Fonder
Efter en stökig höst är världens börser nu på helspänn inför helgens toppmöte mellan Trump och Xi Jinping. Ett möte vars utfall mycket väl kan styra hur slutspurten på börsen blir. Privatspararna andas ändå optimism och köper aktier för tredje månaden i rad.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Den frostiga börshösten har fått fondspararna att dra ned på risken och man säljer aktiefonder på bred front. Spararna väljer istället försiktigare bland- och räntefonder samt hedgefonder där vi ser de största inflödena på över två år.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Att kunna spara och investera klimatsmart känns som en självklarhet. Därför är vi extra glada för det nya riskmåttet för fonder som Morningstar utvecklat. Att vi dessutom blir den första aktören i världen som får erbjuda våra kunder denna möjlighet gör det extra roligt.
Rikard Josefson, VD Avanza
Morningstars riskmått Low Carbon Designation ger investerare ett kraftfullt verktyg för att identifiera fonder med låg CO2-risk. Vi ser mycket positivt på att Avanza snabbt tagit steget mot att göra dessa miljöriskfaktorer tillgängliga för sina kunder.
Steven Smit, Head of Sustainability på Morningstar
Hösten har kännetecknats av börsoro och oktober ser ut att bli den sämsta börsmånaden på nära 10 år. Privatspararna verkar dock luta åt att det snarast är ett tillfälligt hack i kurvan och gör sina största aktieköp sedan rekordhandeln i början på året. Främst fyller man på med välkända folkaktier, som straffats hårt efter rapporter som inte helt levt upp till marknadens förväntningar.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp