Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza passerade under juni 900 000, vilket är en god bit på väg mot målet om 1 miljon kunder 2020. Vid månadens slut uppgick antalet kunder till 902 300, vilket är en ökning med 65 200 under 2019, varav 8 400 under juni. Nettoinflödet i juni var 2 420* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 15 800* MSEK hittills under 2019.

jun-19 maj-19 Förändring
månad %
jun-18 Förändring
år %
Kunder, st 902 300    893 900 1 776 400 16
                 
Nettoinflöde, MSEK 2 420 *  2 530 -4 1 690 43
                 
Sparkapital, MSEK 359 300    344 600 4 307 100 17
   varav inlåning 59 700 *  59 500 0 47 600 25
                 
Utlåning, MSEK 19 200 *  18 600 3 11 900 61
    varav värdepapperskrediter 4 600 *  4 550 1 4 230 9
    varav Superbolånet PB 6 740 *  6 590 2 5 650 19
    varav extern bolånevolym (Bolån+) 7 890 *  7 490 5 2 020 291
                 
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** 69 300    71 200 -3 57 200 21

*     Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera