Avanza lanserar brett utbud av Trackers

Avanza utökar nu utbudet av Trackers, vilket är ett bra alternativ till de amerikanska ETF:er som togs bort förra året.

Lanseringen är ett samarbete med Morgan Stanley och emittenten Alphabeta. Som namnet antyder är Trackers en typ av instrument som följer en annan tillgång, till exempel ett index, ett tema eller ett specifikt bolag. Trackers har ingen hävstång utan följer den underliggande tillgången både i upp- och nedgång.

”Möjligheten för våra kunder att investera i liknande tillgångar begränsades kraftigt när utbudet av ETF:er minskade förra året. Genom Trackers har vi skapat ett attraktivt och bra alternativ.”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Det ökade utbudet består främst av Avanza Trackers. I dessa har kundens kreditrisk minskats genom så kallad kollateralisering, vilket betyder att investeringen inte påverkas lika mycket som i många andra trackers på marknaden om emittenten går i konkurs eller hamnar på obestånd. Marknads-, likviditets- och valutarisk är desamma som för ETF:er.

”I Avanza Trackers är risken lägre jämfört med andra Trackers på marknaden. Dessutom är Avanza Trackers courtagefria för order över 1 000 kronor*. Vi gör det med andra ord både billigare och enklare för våra kunder att investera i tillgångar där en direktinvestering kan vara svår på grund av exempelvis höga ingångsvärden”, fortsätter Rikard Josefson, VD Avanza.

* För order på sajten, apparna eller via Infront, över/ lika med 1 000 kronor. Löpande förvaltningsavgift tillkommer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för Trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, 070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Taggar:

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.