Förändrat antal aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ) har under april månad ökat till följd av aktiesplit (5:1) som beslutades vid Avanza Bank Holding AB:s årsstämma den 19 mars 2019. Per den 30 april 2019 uppgår antalet aktier i bolaget till 151 364 980 stycken. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 april 2019 uppgår således till 151 364 980 stycken.

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:30 CEST

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar: