Avanza lanserar värdepapper med fokus på jämställda bolag

Lanseringen av AVA Gender Equality Tracker som följer Equileaps unika europeiska jämställdhetsindex möjliggör investeringar i jämställda bolag.

Vi vill underlätta hållbara investeringar för våra kunder. Det finns också forskning som visar att jämställda bolag är mer innovativa och lönsamma. AVA Gender Equality Tracker är ett nytt värdepapper som handlas som en vanlig aktie på Stockholmsbörsen och följer Equileap Europe Gender Equality Index. Indexet använder sig av en poängranking utifrån fyra övergripande teman: könsbalans bland ledare och anställda, jämställda löner och balans mellan arbetsliv och privatliv, policys för jämställdhet, samt engagemang för transparens och ansvar. Indexet exkluderar dessutom bolag som har majoriteten av sin intjäning från vapen, spelverksamhet och tobak, liksom bolag som är upptagna på Norwegian Ethics Council List.

”Jämställdhetsindex fokuserar oftast på antal kvinnor i styrelse och ledning. Equileaps index bygger på en unik och gedigen metod där man på djupet rankar företag efter flera jämställdhetskriterier inom olika områden. Vi, och många kunder med oss, tycker att det är viktigt med jämställdhet och det gör att det känns extra kul att lansera en tracker med bolag som jobbar aktivt med dessa frågor”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”När det blir uppenbart att jämställdhetsfrågan påverkar ett företags finansiella resultat kommer åtgärder att vidtas för att se till att fokus i lika stor utsträckning läggs på dessa frågor som på andra områden. Vårt samarbete med Avanza innebär att jämställdhetsinvesteringar nu är lättillgängliga för vem som helst i Sverige, utan att ens behöva gå via en rådgivare”, säger Diana van Maasdijk, VD Equileap.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, 070-206 69 55, rikard.josefson@avanza.se

Equileap är en välgörenhetsorganisation som verkar för jämställdhet på arbetsplatsen, med hjälp av investeringar, bidrag och kunskap. All vinst används för att stödja kvinnor genom olika projekt. Projekt som hanterar de främsta orsakerna till ojämlikhet mellan könen.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Citat

Jämställdhetsindex fokuserar oftast på antal kvinnor i styrelse och ledning. Equileaps index bygger på en unik och gedigen metod där man på djupet rankar företag efter flera jämställdhetskriterier inom olika områden. Vi, och många kunder med oss, tycker att det är viktigt med jämställdhet och det gör att det känns extra kul att lansera en tracker med bolag som jobbar aktivt med dessa frågor.
Rikard Josefson, VD Avanza