Avanza först i världen med nytt klimatmått för fonder

Från och med idag blir Avanzas kunder de första i världen att kunna filtrera och välja fonder märkta med låg koldioxidpåverkan genom ett nytt oberoende riskmått framtaget av Morningstar.

Klimatsmarta val är inte alltid så enkla att göra, det gäller även inom sparande och investeringar. Samtidigt kan man göra stor skillnad just genom att allokera sitt sparande till mer hållbara investeringsalternativ. Närmare 4 000 miljarder kronor på den svenska sparmarknaden investeras i fonder, och 80% av Sveriges befolkning har ett fondsparande. Enklare klimatsmarta val kan ge många kronor till en bättre framtid.

”Att kunna spara och investera klimatsmart känns som en självklarhet. Därför är vi extra glada för det nya riskmåttet för fonder som Morningstar utvecklat. Att vi dessutom blir den första aktören i världen som får erbjuda våra kunder denna möjlighet gör det extra roligt”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Låg koldioxidrisk är ett mått som utgår från två delar, ett lågt CO2-riskvärde och begränsad exponering mot fossila bränslen. Riskmåttet visar att fondens innehav har förutsättningar att klara av en omställning till ett samhälle med fokus på låga koldioxidutsläpp. I dagsläget uppfyller cirka 250 fonder hos Avanza Morningstars krav och omfattas av det nya riskmåttet. Beräkningen görs kvartalsvis.

”Morningstars riskmått Low Carbon Designation ger investerare ett kraftfullt verktyg för att identifiera fonder med låg CO2-risk. Vi ser mycket positivt på att Avanza snabbt tagit steget mot att göra dessa miljöriskfaktorer tillgängliga för sina kunder”, säger Steven Smit, Head of Sustainability på Morningstar.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, 070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Citat

Att kunna spara och investera klimatsmart känns som en självklarhet. Därför är vi extra glada för det nya riskmåttet för fonder som Morningstar utvecklat. Att vi dessutom blir den första aktören i världen som får erbjuda våra kunder denna möjlighet gör det extra roligt.
Rikard Josefson, VD Avanza
Morningstars riskmått Low Carbon Designation ger investerare ett kraftfullt verktyg för att identifiera fonder med låg CO2-risk. Vi ser mycket positivt på att Avanza snabbt tagit steget mot att göra dessa miljöriskfaktorer tillgängliga för sina kunder.
Steven Smit, Head of Sustainability på Morningstar