Juli: Månadsstatistik

Report this content

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 77 500 och uppgick vid juli månads slut till 914 600. Det innebär en ökning med 12 300 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 4 240* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 20 100* MSEK hittills under 2019.

jul-19 jun-19 Förändring
månad %
jul-18 Förändring
år %
Kunder, st 914 600     902 300  1  785 200  16 
                 
Nettoinflöde, MSEK 4 240  *  2 420  75  2 680  58 
                 
Sparkapital, MSEK 370 900     359 300  3  318 100  17 
varav inlåning 60 200  *  60 000  0  47 900  26 
                 
Utlåning, MSEK 20 000  *  19 200  4  12 300  63 
varav värdepapperskrediter 4 670  *  4 600  2  4 320  8 
varav Superbolånet PB 6 920  *  6 740  3  5 710  21 
varav extern bolånevolym (Bolån+) 8 430  *  7 890  7  2 280  270 
                 
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** 75 100     69 300  8  52 700  43 

*     Preliminära siffror.

**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar: