Mars: Månadsstatistik

Report this content

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 33 600 och uppgick vid mars månads slut till 870 800. Det innebär en ökning med 12 400 kunder under mars. Nettoinflödet i mars var 2 260* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 7 570* MSEK hittills under 2019.

Mars
2019
Februari
2019
 Förändring
månad %
Mars
2018
 Förändring
år %
Kunder, st  870 800  858 400  1   753 100  16 
Nettoinflöde, MSEK 2 260  *  2 960  -24  1 380  64 
Sparkapital, MSEK 335 700  332 400  1  288 700  16 
varav inlåning, MSEK 56 600  *  57 200  -1  44 700  27 
Utlåning, MSEK 18 100  *  17 100  6  10 400  74 
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 810  *  4 620  4  4 300  12 
varav Superbolånet PB, MSEK 6 280  *  6 100  3  5 480  15 
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 7 050  *  6 400  10  630  1 019 
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  66 100  70 400  -6  51 200  29 

*     Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar: