April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 46 400 och uppgick i april till 617 000. Det innebär en ökning med 8 050 kunder under april. Nettoinflödet i april var 2 030* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 10 700* MSEK hittills under 2017. I nettoinflödet för april 2016 ingick 1 200 MSEK från det utökade samarbetet med Remium.

April
2017
Mars
2017
Förändring
månad %
April
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  52 800* 53 000 0 42 300 25
Sparkapital, MSEK 255 100 246 300 4 193 200 32
Utlåning, MSEK 8 790* 8 760 0 6 730 31
  varav bolån 4 500* 4 460 1 2 940 53
  varav värdepapperskrediter 4 290* 4 290 0 3 790 13
Inlåning, MSEK 36 300* 35 000 4 32 600 11
Kunder, st 617 000 609 000 1 500 200 23
Nettoinflöde, MSEK 2 030* 2 690 –25 3 050 –33

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir