Augusti: Globalfonder världshett

Fondspararna gör 1,9 fondbyten per konto i augusti. Det är 6 procent fler än i juli, visar statistik från 660 000 fondkonton hos Avanza.

”Augusti har präglats av börsrekord på löpande band och stora inflöden till aktiefonder. Privatspararna växlar upp fondsparandet till nivåer som vi inte sett sedan rekordhandeln i januari. Tydlig är också trenden mot billiga fonder och 8 av de 10 mest köpta aktiefonderna är indexfonder”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Månadens klart mest köpta fonder är globalfonder.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Asienfonder
Teknikfonder Europafonder
Nordamerikafonder Tillväxtmarknadsfonder
Blandfonder Rysslandsfonder
Sverigefonder Råvarufonder
Källa: 660 000 fondkonton hos Avanza.

”En globalfond är en bra bas i sparandet. Inte bara för att den ger del av alla världens marknader, utan också för att den ger en bättre mix av branscher än vad en traditionell Sverigefond gör. Stockholmsbörsen består till hög grad av verkstadsbolag och banker, men är relativt tunn på nya snabbväxande teknik- och läkemedelsbolag”, säger Kull.

Förutom globalfonder utmärker sig teknik- och USA-fonder på köplistan.  

”Stark börsutveckling i USA tillsammans med den rekordsvaga kronan har lyft svenskarnas USA-fonder, vilka stigit med i snitt 20 procent i år. Privatspararna har köpt fonderna hela året och följer här de stora globala investerarna, vilka har ökat sin exponering mot amerikanska aktier till den högsta nivån på över tre år. Innan du fyller på portföljen med en ren USA-fond bör du dock ha i åtanke att din eventuella globalfond till hälften består av amerikanska bolag”, säger Kull.

På säljlistan utmärker sig Asien- och råvarufonder.    

”Spararnas riskaptit gäller inte alla typer av fonder, utan fonder inriktade mot tillväxtmarknaderna lämnas på bred front. Här är det risken för ett eskalerande handelskrig, den starka dollarn och tecken på svagare tillväxt i Kina som spökar”, säger Kull.  

Fondhandel privatpersoner

Augusti2018  Juli
2018
 
Förändring
månad %
 
Augusti
2017
 
Förändring år % 
Fondaffärer per konto och mån, st 1,9 1,8 6 1,8 6
Fondaffärer, st. 1 275 900 1 139 400 12 929 000 37
Fondaffärer per dag, st. 42 500 38 000 12 30 000 42
Omsättning i fondsparandet, MSEK 9 200 8 500 8 6 800 35
Omsättning i fondsparandet, %* 10 10 0 5 100

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza

För mer information:
Johanna Kull, sparekonom Avanza, telefon 070-452 48 34, avanza.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Augusti har präglats av börsrekord på löpande band och stora inflöden till aktiefonder. Privatspararna växlar upp fondsparandet till nivåer som vi inte sett sedan rekordhandeln i januari. Tydlig är också trenden mot billiga fonder och 8 av de 10 mest köpta aktiefonderna är indexfonder.
Johanna Kull, sparekonom Avanza
En globalfond är en bra bas i sparandet. Inte bara för att den ger del av alla världens marknader, utan också för att den ger en bättre mix av branscher än vad en traditionell Sverigefond gör. Stockholmsbörsen består till hög grad av verkstadsbolag och banker, men är relativt tunn på nya snabbväxande teknik- och läkemedelsbolag.
Johanna Kull, sparekonom Avanza