December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med rekordhöga 140 000 och uppgick i december till 710 600. Det innebär en ökning med 13 200 kunder under december. Nettoinflödet i december var 1 300* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 800* MSEK under 2017.

December
2017
November
2017
Förändring
månad %
December
2016
Förändring
år %
Kunder, st 710 600 697 400 2 570 600 25
Nettoinflöde, MSEK 1 300* −860 2 010 35
Sparkapital, MSEK 273 400 273 400 0 231 000 18
Utlåning, MSEK 9 510* 9 380 1 8 180 16
varav Superbolånet PB, MSEK 5 280* 5 190 2 4 060 30
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 230* 4 180 1 4 130 2
Inlåning, MSEK 43 200* 42 300 2 35 000 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  65 600* 59 500 10 54 400 21

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir