Delårsrapport januari–september 2017

Tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016

 • Kundtillväxten var stark och antalet nya kunder uppgick till 31 200 (24 500)
 • Nettoinflödet under kvartalet var 5 900 MSEK, i nivå med föregående år
 • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent, till följd av högre fondprovisioner
 • Rörelsekostnaderna ökade med 27 procent, främst på grund av fler medarbetare och högre övriga kostnader, till stor del en följd av utökad utvecklingskapacitet
 • Resultatet efter skatt uppgick till 89 MSEK, en minskning med 16 procent
 • Kostnadsökningen för helåret 2017 har uppskattats till 15–20 procent. Bedömningen är
  nu att ökningen uppgår till närmare 20 procent
 • Avanza Auto lanserades — ett smart, billigt och automatiskt sätt att förvalta pengar för de som känner att de inte har tid eller förkunskaper att själva fatta aktiva beslut
 • Möjligheten att se värdet på sina investeringar i kryptovalutor introducerades i kontoöversikten
 • Den 6 november tar Rikard Josefson över som VD efter Johan Prom 

Citat från Johan Prom, VD Avanza

”Kundtillväxten var stark under kvartalet och vi ser ett stort intresse för Avanza Auto. Fondprovisionerna var starka, men handelsintäkterna fortsatt påverkade av såväl låg volatilitet som låg riskvilja bland kunder. Samtidigt var antalet courtagekunder rekordhögt. Utvecklingen inom pensionsaffären var stark och vi välkomnar också regeringens för-slag om förbättrad flytträtt till fördel för Sveriges pensionssparare.”

Kv-3 Kv-2 förändr Kv-3 förändr jan–sep jan–sep förändr
2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %
Rörelsens intäkter, MSEK 229 236 –3 220 4 711 671 6
Rörelsens kostnader, MSEK –125 –133 –6 –98 27 –384 –323 19
Rörelseresultat, MSEK 104 103 1 122 –15 327 348 –6
Resultat efter skatt, MSEK 89 89 0 105 –16 280 298 –6
Resultat per aktie, SEK 2,97 2,97 0 3,53 –16 9,40 10,06 –7
Rörelsemarginal, % 45 44 2 55 –10 46 52 –6
Nettoinflöde, MSEK 5 900 8 710 –32 5 920 –0 23 200 20 300 14
Nykundsinflöde (netto), st 31 200 27 900 12 24 500 28 97 500 73 700 32
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 272 000 261 600 4 222 900 22 272 000 222 900 22

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08.15 (CEST). 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Johan Prom, VD
070-689 23 46
johan.prom@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 650 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök:https://www.avanza.se/ir

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Citat

Kundtillväxten var stark under kvartalet och vi ser ett stort intresse för Avanza Auto. Fondprovisionerna var starka, men handelsintäkterna fortsatt påverkade av såväl låg volatilitet som låg riskvilja bland kunder. Samtidigt var antalet courtagekunder rekordhögt. Utvecklingen inom pensionsaffären var stark och vi välkomnar också regeringens för-slag om förbättrad flytträtt till fördel för Sveriges pensionssparare.
Johan Prom, VD Avanza