Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 10 000 och uppgick vid månadens slut till 847 100. Nettoinflödet i januari var 2 350* MSEK.

Januari
2019
December
2018
 Förändring
månad %
Januari
2018
 Förändring
år %
Kunder, st  847 100 837 100 1  733 200 16
            
Nettoinflöde, MSEK 2 350 * 900 161 4 500 -48
              
Sparkapital, MSEK 319 800 300 000 7 292 400 9
varav inlåning, MSEK 57 400 * 57 900 -1 41 900 37
            
Utlåning, MSEK 15 900 * 14 600 9 10 000 59
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 510 * 4 370 3 4 490 0
varav Superbolånet PB, MSEK 6 000 * 5 980 0 5 350 12
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 5 390 * 4 210 28 170 3 071
            
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  54 400 55 600 -2 74 000 -26

*        Preliminära siffror.

**      Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera