Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 75 700 och uppgick i juli till 646 300. Det innebar en ökning med 9 440 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 2 420* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 19 800* MSEK hittills under 2017.

Juli
2017
Juni
2017
Förändring
månad %
Juli
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  47 300* 55 600  –15 42 900 10
Sparkapital, MSEK 261 200 261 600 0 211 700 23
Utlåning, MSEK 8 810* 8 770 0 6 890 28
  varav bolån 4 680* 4 660 0 3 180 47
  varav värdepapperskrediter 4 130* 4 110 0  3 710 11
Inlåning, MSEK 42 100* 40 300 4 35 300 19
Kunder, st 646 300 636 900 2 524 400 23
Nettoinflöde, MSEK 2 420* 3 490 –31 1 540 57

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.