Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 74 600 och uppgick vid juli månads slut till 785 200. Det innebär en ökning med 8 800 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 2 680* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 15 500* MSEK under 2018.

Juli
2018
Juni
2018
Förändring
månad %
Juli
2017
Förändring
år %
Kunder, st 785 200 776 400 1 646 300 21
Nettoinflöde, MSEK 2 680* 1 690 59 2 420 11
Sparkapital, MSEK 318 100 307 100 4 270 000 18
varav inlåning, MSEK 47 800* 47 600 0 42 100 14
Utlåning, MSEK 12 300* 11 900 3 8 810 40
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 320* 4 230 2 4 130 5
varav Superbolånet PB, MSEK 5 710* 5 650 1 4 680 22
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 2 280* 2 020 13 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  52 700 57 200 -8 47 300 11

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 750 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera