Mars: Försiktiga fonder lockar

Fondspararna gör 1,8 fondbyten per konto i mars. Det visar statistik från 610 000 fondkonton hos Avanza.

”En skakig börs och hot om handelskrig har fått spararna att dra ned på risken i mars. Mest minskar de innehaven i Sverigefonder. Pengarna går istället till företagsobligationsfonder som är den i särklass mest köpta fondtypen. Även blandfonder lockar i det här läget när börsen står och väger”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Månadens populäraste fondtyp är återigen företagsobligationsfonder.

Mest köpta Mest sålda
Företagsobligationsfonder Sverigefonder
Blandfonder Småbolagsfonder
Globalfonder Europafonder
Tillväxtmarknadsfonder Hedgefonder
Östeuropafonder Energifonder
Källa: 610 000 fondkonton hos Avanza.

”Spararna har konsekvent köpt företagsobligationsfonder senaste året och avkastningen för fonderna har länge varit ovanligt hög. Nu flaggar dock förvaltarna själva för att vi närmsta året bör förvänta oss en mer normal avkastning på omkring 1–3 procent”, säger Kull.

På aktiefondsidan är det, förutom globalfonder, framför allt tillväxtmarknad- och östeuropafonder som lockar.

”Östeuropa- och Rysslandsfonder är intressanta fondval för den som söker extra spets i portföljen. Den ryska ekonomin backade i två år, men i fjol växte den igen. Enligt många analytiker är den ryska börsen förhållandevis billig jämfört med andra tillväxtländer. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi här pratar om högriskfonder som är starkt beroende av framför allt oljepriset. Ryska börsen riskerar också att tyngas ned av ett mer spänt politiskt läge mellan Ryssland och västvärlden”, säger Kull.   

Säljsidan toppas av Sverigefonder följt av Europafonder.

”Både privatpersoner och professionella investerare har det senaste året valt Europa framför andra utvecklade marknader. En övervikt man nu börjar minska på efter lite svajigare konjunktursignaler från i synnerhet EMU-området. Privatpersoner får dock en hel del Europa via sina globalfonder och blir på intet sätt snuvade på avkastningen om regionen fortsätter att gå starkt”, säger Kull.

Fondhandel privatpersoner

Mars2018  Februari
2018
 
Förändring
månad %
 
Mars
2017
 
Förändring år % 
Fondaffärer per konto och mån, st 1,8 2,2 -18 2,0 -10
Fondaffärer, st. 1 104 500 1 310 600 -16 943 700 17
Fondaffärer per dag, st. 38 100 43 700 -13 31 500 21
Omsättning i fondsparandet, MSEK 8 800 11 800 -25 8 200 7
Omsättning i fondsparandet, %* 11 14 -21 13 -15

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza

För mer information:
Johanna Kull, sparekonom Avanza, telefon 070-452 48 34, avanza.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Citat

En skakig börs och hot om handelskrig har fått spararna att dra ned på risken i mars. Mest minskar de innehaven i Sverigefonder. Pengarna går istället till företagsobligationsfonder som är den i särklass mest köpta fondtypen. Även blandfonder lockar i det här läget när börsen står och väger.
Johanna Kull, sparekonom Avanza