November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 126 800 och uppgick i november till 697 400. Det innebär en ökning med 14 700 kunder under november. Nettoinflödet i november var -860* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 25 500* MSEK hittills under 2017. Det negativa nettoinflödet förklaras av några enskilda uttag, uppgående till 2 200 MSEK, kopplade till strukturaffärer.

Avanza Auto, som lanserades i slutet av september, har haft ett starkt kapitalinflöde. Från lanseringen till och med utgången av november har närmare 23 000 kunder investerat över 900 MSEK i fonderna. I mitten av november lanserade Avanza i samarbete med Stabelo ett bredare bolåneerbjudande. Initialt riktades erbjudandet till kunder som tidigare anmält sitt intresse för bolån. Intresset har varit stort med positiv återkoppling från kunder och många anmälningar via sajten.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid kvartalets slut till 3,6 procent (3,5 för andra kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 9,4 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,8 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 9 procent. Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension ökade till 3,9 procent (3,2) enligt statistik från Svensk Försäkring.

November 2017 Oktober 2017 Förändring månad % November 2016 Förändring år %
Kunder, st 697 400 682 800 2 561 900 24
Nettoinflöde, MSEK -860* 3 120 -128 2 160 -140
Sparkapital, MSEK 273 400 280 000 -2 226 000 21
Utlåning, MSEK 9 380* 9 160 2 7 980 18
varav Superbolånet PB, MSEK 5 190* 5 100 2 3 870 34
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 180* 4 070 3 4 110 2
Inlåning, MSEK 42 300* 42 400 0 34 500 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  59 500 62 200 -4 58 200 2

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 690 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera