September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 97 500 och uppgick i september till 668 100. Det innebär en ökning med 11 300 kunder under september. Nettoinflödet i september var 1 540* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 23 200* MSEK hittills under 2017. 

September
2017
 Augusti
2017
Förändring
månad %
September
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  57 300 47 900  20 48 600 18
Sparkapital, MSEK 272 000 260 900 4 222 900 22
Utlåning, MSEK 8 930* 8 870 1 7 520 19
  varav bolån 4 990* 4 850 3 3 600 39
  varav värdepapperskrediter 3 930* 4 020 -2 3 920 0
Inlåning, MSEK 42 500* 43 200 -2 34 500 23
Kunder, st 668 100 656 800 2 541 300 23
Nettoinflöde, MSEK 1 540* 1 940 -21 2 270 -32

*   Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 650 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir