Avtech Swedens årsredovisning för 2019 publicerad

Report this content

AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på https://www.avtech.aero/report#content.

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan; den 16 april 2020 kl 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, CFO +46 (0) 8 544 104 80

https://www.avtech.aero/press-release-swedish#content

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ), www.avtech.aeroär listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar