Dela

Länkar

Citat

AVTECH erbjuder nu en kostnadsfri testperiod med 1,6% bränslebesparingsgaranti och eftersom tjänsten är lätt att distribuera och inte kräver några investeringar i förväg hoppas vi att flygbolagen ser detta som en naturlig del av sin trafikåterställningsplan och en mer miljömedveten drift.
David Rytter, VD AVTECH.
Betydelsen av dessa två kontrakt överstiger värdet av de enskilda avtalen eftersom de visar att AVTECH nu har en internationell kundbas. Avtalet med ett stort flybolag i Mellanöstern som undertecknades i juni, samt det med ett flybolag i Asien Stillahavsområdet i oktober och nu Icelandair och Air Malta i november, innebär att vi är på god väg att möta vårt mål som är att ha sex avtal klara innan årsskiftet.
David Alvord, VD AVTECH Sweden
Samförståndsavtalet med NATS är ett mycket viktigt steg för AVTECH. NATS är den främsta flygtrafikledningsleverantören i världen och de har ett starkt fokus på kommersiella affärer, samt en internationell tillväxtplan som ligger helt i linje med AVTECH’s. Samförståndsavtalet föregicks av djupgående diskussioner kring kompatibiliteten i bolagens produkter, tekniska expertis och förmågor. Den gemensamma förståelsen är att bolagen har alla förutsättningar att väl kunna komplettera och stödja varandra inom ett flertal olika områden.
Lars GV Lindberg, Styrelseordförande AVTECH Sweden AB (publ)
Vi är väldigt nöjda med att Air New Zealand, precis som ett annat flygbolag i Mellanöstern, nu påbörjar implementeringen av Time Based Operations (TBO) bl.a. genom Aventus NowCast™ systemet, vilket i sig medverkar till en tillförlitlig och långsiktig lösning på de många utmaningarna med övergången till TBO. Detta är också ett första viktigt steg mot implementering av Performance Based Operations (PBO), vilket i sin tur banar väg för en effektivare flygplansdrift än idag.
Wolfgang Sagmeister, Produkt- och Marknadschef på AVTECH Sweden
Hur problemet med Wake Vortex tacklas är en angelägen fråga för flygplatser världen över på grund av den direkta inverkan som vingspetsvirvelturbulens har på kapacitet och säkerhet. AVTECH har investerat betydande resurser i att utveckla mjukvaruapplikationer som avhjälper problemen med Wake Vortex. Det forskningsbidrag som AVTECH erhöll från VINNOVA, Sveriges Innovationsmyndighet, i april 2012, har möjliggjort en större satsning inom produktutveckling och validering redan innan dessa två projekt har startat.
David Alvord, VD för AVTECH Sweden AB
Digitala datasystem kan förbättra hela flygtransportsystemet och göra det både effektivare och mer förutsägbart, vilket innebär lägre kostnader, minskad miljöpåverkan samt minskade bullernivåer. Samarbetet med Flightradar24 gör att vi inte behöver använda data från traditionella radarsystem vilket öppnar både nya marknader och förenklar utvecklingsprocessen. Vi är båda ”digitala” företag med stark mjukvaruutvecklingskompetens för system som kan hantera stora mängder data i flygtransportsektorn”, säger Anders Palm, chef för R&D på AVTECH.
Anders Palm, chef för R&D på AVTECH
I och med etablerandet av vår PBO Academy blir detta ett tillfälle för oss att ytterligare sprida vår kunskap om Performance Based Operations (PBO) till samtliga intressenter i Mellanöstern-regionen. Denna region är enligt vårt förmenande den mest spännande flygregionen i världen.
Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East LLC
”I samband med att vi nu ser starten på implementeringsarbetet av Time Based Operations (tidsstyrd flygning, TBO) i Mellanöstern med Emirates Airlines i Dubai samt successivt i Europa 2013 genom SESAR-projektet, kommer de operationella fördelarna och det kommersiella värdet av AventusNowcast™ följaktligen att öka”, säger Lars GV Lindberg, VD för AVTECH Middle East LLC.
Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East LLC
Vi är mycket glada över att Emirates Airlines har valt att arbeta med AVTECH i samband med implementeringprojektet av Time Based Operations. Den höga tillväxttakten och behovet av kapacitet och genomströmning men även operationell effektivitet och förutsägbarhet, är drivande faktorer i utvecklingen i Dubai och UAE. Detta är det första steget i riktning mot Performance Based Operations där flygbolaget direkt bidrar till ett organiserat flöde genom användning av tillgängliga system.
Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East LLC
Det är mycket glädjande att VINNOVA bekräftar vikten av detta forskningsområde som har stor kommersiell potential. Detta stöd möjliggör vår tillväxt med rekrytering av forskare och resulterar i FoU arbete som har stort intresse hos våra kunder. Företaget kan nu ta nästa steg och vidmakthålla vår höga FoU nivå för lösningar för det kommande prestandabaserade Air Traffic Management systemet.
Anders Palm, FoU-chef på AVTECH Sweden
Vi ser mycket fram emot att närvara vid årets ATM konferens, ATC Global , i Amsterdam. Vi har för avsikt att få möjlighet att delta i både intressanta samt produktiva diskussioner i de nybildade konsortierna men även träffa nya potentiella kunder och samarbetspartners i syftet att utöka vår affärsverksamhet. Utställningen ugör en mycket viktig mötesplats med hänvisning till de många möjligheterna till nätverkande, utbyte av kunskaper och erfarenheter samt att helt enkelt få tillfälle att träffa kollegor och andra intressanta och viktiga aktörer inom flygtrafikledningsbranschen.
David Alvord, CEO
Vi är mycket nöjda över att kunna meddela att dagens första handelsdag resulterade i en uppgång för aktien, från ursprungpriset 6,00 kr vid nyemissionen i november till 7,00 kr vid stängningsdags idag, en höjning på 16.7%. Vi ser nu fram emot att få ytterligare slagkraft av vår listning på First North och därmed möjlighet att rikta oss till en större internationell publik vad gäller investeringar för att på så sätt mer effektivt stödja vår fortsatta expansion.
David Alvord, CEO
Vår listning på NASDAQ OMX First North utgör ett viktigt steg mot uppfyllandet av de mål bolaget har satt upp: - ökat förtroende från potentiella kunder och partners vad gäller vår kunskap och förmåga att kunna verka som ett professionellt bolag som har de finansiella verktyg en listning kräver, samt - ökad tillgång till viktiga finansiella marknader för att bättre tillgodose de behov tillväxt innebär, säger David Alvord, CEO.
David Alvord, CEO
AVTECH Sweden AB befinner sig mitt i en mycket spännande tillväxtfas och ser fram emot kommande listning på NASDAQ OMX First North senare i februari. Med sin kombinerade erfarenhet från listade bolag och internationella verksamheter blir våra nyrekryteringar viktiga personer i den processen och ett betydande tillskott för AVTECH Sweden AB, säger David Alvord, CEO. Om den globala flygindustrin skall klara av sin nuvarande tillväxttakt, är implementering av högpresterande flygledarsystem, som AVTECH:s produkt, Aventus NowCast™, av avgörande betydelse. Det kommande året kommer att kräva extra insatser samt spetskompetens inom vissa områden för att bolaget skall kunna ta de nödvändiga tillväxtstegen, fortsätter Alvord.
David Alvord, CEO
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp