AVTECHs webinar om ClearPath genererar stort intresse

Report this content

AVTECHs Aircraft IT live webinar den 28e januari 2021 som handlade om bolagets ClearPath flygoptimeringstjänst genererade stort intresse. Webinaret genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare från 97 flygbolag.

Webinaret genomfördes med syftet att ge deltagarna en överblick över de utmaningar som idag är förknippade med att flyga en optimal flygprofil samt en förståelse för ClearPath och hur denna tjänst gör det möjligt för flygbolag att på ett enkelt sätt hantera dessa utmaningar och höja effektiviteten.

Presentationen finns nu i tillgänglig via följande videolänk.

”Det är kul att se ett så högt deltagande från flygbolag. Det visar att intresset just nu är stort för denna typ av lösning som på ett enkelt sätt levererar bränslebesparing och ökad hållbarhet i flygbranschen, utan att kräva nya investeringar i utrustning.” säger Niklaes Persson, AVTECHs Marknadschef.

Om ClearPath

ClearPath är en automatisk tjänst för optimering av flygplanets flygprofil. Tjänsten bearbetar data från flygplanet i realtid, såsom vikt, cost-index och aktiv rutt, och kombinerar dessa parametrar med sofistikerade högupplösta väderprognoser från Met Office UK. Resultatet är en kostnadsoptimal flygprofil som levereras till cockpit på ett användarvänligt format. Detta innebär att ett flygbolag enkelt kan spara bränsle och miljö genom att maximalt nyttja fördelaktiga vindar. ClearPath utmärker sig även tack vare att tjänsten nyttjar flygplanets befintliga utrustning och datalänkar vilket gör att ett flygbolag enkelt kan driftsätta systemet utan krav på nya investeringar.

För mer information, vänligen kontakta

Niklaes Persson, Marknadschef +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 2 februari 2021 kl 12:30 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish#content

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.

Dokument & länkar