Kallelse till årsstämma 2020 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

Report this content

ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) 
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma FREDAGEN den 8 maj 2020 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB aktieboken senast torsdagen den 30 april 2020, dels senast torsdagen den 30 april 2020
anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev på adress AVTECH Sweden AB (publ), Färögatan 33, 164 51 Kista, att: Britt-Marie Lodenius, per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Den fullständiga kallelsen tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.avtech.se, https://www.avtech.aero/financial-calendar#content och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

   
AVTECH Sweden AB (publ)
Kista i april 2020

Styrelsen

   
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan; den 2 april 2020 kl 00.00 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish#content

   
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, CFO +46 (0) 8 544 104 80

  
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ  First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.

Taggar: