aXichem ansöker om patent för aXiphen® som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt analoger till produkten, som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bioenhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser.

- Patentet är en naturlig förstärkning av aXichems befintliga patentportfölj och ger oss möjlighet att kommersialisera flera viktiga användningsområden för aXiphen. Patentansökan täcker in såväl djurfoder, som kosttillskott och läkemedel, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 09:30

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Patentet är en naturlig förstärkning av aXichems befintliga patentportfölj och ger oss möjlighet att kommersialisera flera viktiga användningsområden för aXiphen. Patentansökan täcker in såväl djurfoder, som kosttillskott och läkemedel.
Torsten Helsing, VD i aXichem