Dela

Citat

The partnership with Iovate presents a compelling opportunity for aXivite and to expand the reach of our unique product in the sports nutrition and weight loss market.
Lucas Altepost, Vice President and Director of Sales and Marketing
According to the Nutrition Business Journal, the sports nutrition and weight loss categories grew a staggering 22% in 2021, making this the perfect time for aXivite and Hydroxycut to join forces.
Lucas Altepost, Vice President and Director of Sales and Marketing at aXichem
Samarbetet med Iovate innebär en fantastisk möjlighet för aXivite. Det öppnar för att nå ut brett med vår unika produkt inom segmentet träning och viktminskning.
Lucas Altepost, Vice President och Director of Sales and Marketing
I linje med vår kommunicerade plan ansöker vi nu om godkännande enligt Feed Additive hos EFSA, med målet att få ett positivt besked före årets slut.
Torsten Helsing, VD i aXichem
In line with our communicated plan we are now applying for a Feed Additive approval from EFSA, with the aim to get the certificate before the year’s end.
Torsten Helsing, CEO, aXichem
Det här är en milstolpe för aXichem och en avgörande händelse för bolagets fortsatta utveckling.
Torsten Helsing, VD
Jag är mycket nöjd med att ha ingått detta LOI med Iovate och ser fram emot att samarbeta med en av världsledarna inom kosttillskott .
Lucas Altepost, vice VD i aXichem
Med aXivite har vi nu en konkurrenskraftig produkt som kommer att passa väl in i produktionen hos våra potentiella kunder.
Lucas Altepost, vice VD i aXichem
Min bild är att vi har en bra handläggningsprocess och nu är vi igenom den fas som i en del fall kan ta väldigt lång tid. Nu går granskningen in i slutfasen. Det är omöjligt att säga exakt hur lång tid det tar, men min förhoppning är att vi har ett godkännande senast i början av 2019.
Torsten Helsing, VD
Chr. Olesen Group är en industriell aktör som har gott renommé i branschen och jag är mycket nöjd med att de vill investera i aXichem.
Torsten Helsing, VD
Vi är oerhört stolta och glada över att nu ha GRAS-godkännandet klart. USA-marknaden är nu öppen för oss när det gäller till exempel kosttillskott och livsmedel. Detta är områden där capsacin och dess många positiva effekter är välkända och där vi ser möjligheter för vår produkt att etablera sig.
Torsten Helsing, VD
Artikeln är det avslutande steget för att få GRAS-godkännandet klart. Vi ser nu fram mot ett regulatoriskt godkännande som ger oss möjlighet att intensifiera arbetet med de kontakter som vi tagit i USA, och på allvar gå in i kommersiella diskussioner.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Latinamerika är en marknad med stor potential för aXichem och det är väldigt spännande att vi nu har fått vår första order här. Behovet är helt klart stort och det finns en drivkraft att lösa salmonellaproblemet inom kycklingindustrin.
Lucas Altepost, vice VD i aXichem
Det känns mycket bra att vi följt vår tidplan för arbetet med en ny ansökan. Vi har omarbetat ansökan enligt den rekommendation som vi fick av handläggande myndighet i Nederländerna, vilket gör att vi nu möter de krav som ställs i det nya regulativet. Jag bedömer att vi har goda förutsättningar för en bra handläggningsprocess.
Torsten Helsing, VD
Patentet är en naturlig förstärkning av aXichems befintliga patentportfölj och ger oss möjlighet att kommersialisera flera viktiga användningsområden för aXiphen. Patentansökan täcker in såväl djurfoder, som kosttillskott och läkemedel.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Detta är ett mycket viktigt patent för oss. Det förstärker våra affärsmöjligheter i ett segment där vi idag har ett stort intresse för aXiphen® och dess positiva effekter.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Vi har sedan en tid tillbaka haft ett informellt samarbete med Chr. Olesen Group och det är glädjande att vi nu har ett avtal på plats. Olesen är en väl sedd aktör med stort kunnande och jag ser att de kan tillföra stort värde i våra kommande kundsamtal.
Torsten Helsing, VD i aXichem
aXiphen® har potential att nå stor framgång på fodermarknaden. Att förebygga salmonella och öka djurens tillväxt är relevant för kyckling- och svinproducenter över hela världen. aXiphen® kan vara lösningen på problemet. Vi är mycket nöjda med avtalet och med möjligheten att ytterligare utveckla vårt samarbete.
Mads C. Olesen, CEO i Chr. Olesen Group
aXichem kan se tillbaka på ett intensivt andra kvartal med positiva resultat från de tester vi genomför i samarbete med fodertillverkare, både inom kycklinguppfödning och inom vårt nyare område svinuppfödning.
Torsten Helsing, VD
Att Lucas Altepost nu går in i rollen som vice VD i aXichem är mycket glädjande. För aXichem är det primära just nu att vi inte tappar effektivitet i arbetet med att få våra regulatoriska godkännanden på plats, Novel Food i Europa och GRAS i USA, samtidigt som vi fortsätter att bygga relationer ute på marknaden. Med Lucas Altepost som vice VD ser jag att vi har bästa möjliga förutsättningar för detta.
Torsten Helsing, VD
Under mina 25 år i branschen jag aldrig upplevt motsvarande. Det är enastående bra resultat som visar att aXiphen® kan få stor betydelse vid bekämpning av svinuppfödningens växande problem med salmonella.
Edward van den Elsen, foderspecialist på SolFeed
Återigen har vi fått industrins bekräftelse på aXiphens effekt. Vi är stolta att kunna erbjuda en ny, effektiv metod för något så betydelsefullt som att reducera salmonella i svinuppfödning.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Detta är vår främsta prioritering just nu och arbetet går igång direkt. Jag kommer att återkomma med en indikativ tidplan i närtid. Det positiva är att ytterligare data eller studier inte efterfrågats. Att omarbeta ansökan kommer likväl att ta viss tid och påverkar tidpunkten för att komma igång med försäljning inom foderområdet i Europa. Vår ansökan om godkännande enligt GRAS för USA-marknaden påverkas inte av återkallandet.
Torsten Helsing, VD i aXichem
- Sammanlagt 70 000 kycklingar, uppdelade i grupper i tre stora stallar, ingick i testet. Samtliga djur var helt salmonellafria vid slakt vid 60 dagars ålder, vilket är ett oerhört bra resultat enligt fodertillverkaren.
Torsten Helsing, VD i aXichem
En ökande medvetenhet hos konsumenterna när det gäller matkvalitet och djurhälsa har gjort att svinproducenterna tittar på alternativ när det gäller tillsatser i foder. Uppfödarna har också mycket att tjäna rent produktionsmässigt om de undviker sjukdomar hos djuren. Detta har blivit starka drivkrafter på marknaden för svinfoder.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Ett GRAS-godkännande kommer att ge aXichem tillgång till en ny och spännande marknad. Den amerikanska marknaden för till exempel kosttillskott är stor och växande, och flera intressanta marknadskontakter har redan initierats.
Torsten Helsing, VD i aXichem
De tester som foderproducenten genomfört med aXiphen och andra tillväxtpromotorer är nu avslutade. Det preliminära resultatet ser mycket bra ut, men god tillväxt hos djuren.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Vår Novel Food-ansökan processas enligt plan och den debatt som pågår kring bakterieproblem i kycklingproduktion gör aXiphen® än mer intressant, säger Torsten Helsing, tillförordnad VD och medgrundare i aXichem. Jag ser fram emot att under våren kunna förstärka organisationen och flytta kontoret till södra Sverige, närmare våra potentiella kunder och till en expansiv och dynamisk region.
Torsten Helsing, VD
Jag vill passa på att tacka bolagets aktieägare för det stöd och förtroende som gör att aXichem kan starta 2017 med en stark kassa, vilket är viktigt för oss i samtal med potentiella kunder och leverantörer. Det är också en förutsättning för att intensifiera marknadsföringen av aXiphen® enligt den plan vi har för bolaget.
Torsten Helsing, VD
Vi är stolta över det stora intresset för aXichem av från såväl befintliga som nya aktieägare. aXichem står nu fullt rustade för att förstärka organisationen och intensifiera marknadsbearbetningen i Europa och Asien inom fjäderfäfoder.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Jag är verkligen glad över att Lucas Altepost nu går in i rollen som Director of Sales and Marketing för aXichem. Hans erfarenhet, kunnande och kontakter framför allt på fodersidan, men även till viss del inom marina tillämpningar, ökar betydligt aXichems möjligheter att effektivt kunna bearbeta marknaden och ta bolaget in i full kommersialisering.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Vår bild är att vi har ett bra underlag och komplett ansökan. Nu följer vi processen och förbereder för att kunna inleda försäljning, främst inom kycklingfoder, så snart vi har ett godkännande på plats
Torsten Helsing, VD i aXichem
- Det här är ett genombrott för oss. Jag är väldigt nöjd med resultatet. I dagarna har vi också levererat foder för utvärdering till de två europeiska anläggning som vi fick beställning av i juli. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen hos dessa producente
Torsten Helsing, VD, aXichem
Med de goda resultat vi sett av fodertillskottet aXiphen®feed, i våra kycklingstudier, är det av värde att ta reda om det finns ytterligare områden inom djurfoder som kan vara intressanta för oss. Vi har indikationer på att aXiphen® också skulle vara till nytta inom svinuppfödning. Tillsammans med Saponin Innovation Center får vi resurser att utvärdera denna spännande möjlighet.
Torsten Helsing, VD
– Huvudägarna ser positivt på den utveckling som skett i aXichem under våren, framför allt när det gäller aXiphen®feed och de goda resultat vi haft i kycklingstudierna. Brygglånet ger oss möjlighet att ta ytterligare kommersiella steg och ger styrelsen tid att under hösten finna en långsiktig finansiering för bolaget.
Niels Melbye Frederiksen, styrelseordförande i aXichem
Tack vare de fina resultat vi sett i våra studier under det senaste året, när det gäller viktökning och förebyggande av salmonella, kan vi nu ta nästa steg och leverera den första större volymen aXiphe®feed till foderproducenter för vidare användning hos kycklinguppfödare. Det är två europeiska kycklingproducenter som kommer att använda fodret i kommersiell uppfödning och det är första gången som vi har möjlighet att se hur det fungerar utanför en studiemiljö. Foderproducenterna är båda innovativa och drivande av produktutveckling för branschen. Det är också mycket troligt att de, om allt går som förväntat, blir våra första kunder för aXiphen®feed.
Torsten Helsing, VD i aXichem
I samband med patentansökan för aXiphen, som tillväxtfrämjande komponent i kycklingfoder, berättade vi att de kycklingar som fått aXiphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen. I den här studien närmar vi oss 7%. Sammantaget har därmed studien i Kina gett oss mycket värdefull data som vi nu tar med oss in i affärsdiskussioner i såväl Kina som Europa.
Torsten Helsing, VD i aXichem
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera