• news.cision.com/
  • aXichem AB/
  • aXiphen®feed i fodret ökar tillväxten med i genomsnitt nio procent samt minskar salmonella hos kycklingar

aXiphen®feed i fodret ökar tillväxten med i genomsnitt nio procent samt minskar salmonella hos kycklingar

Report this content

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, fodertillskott för djur samt enskilda farmaceutiska områden, har nu fått slutrapporten från den studie som genomförts i samarbete med forskare vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och Institutionen för Biologi vid Universitetet i Bergen, avseende aXichems foderingrediens aXiphen®feed i kycklingfoder.

- Det här är ett genombrott för oss. Jag är väldigt nöjd med resultatet, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  I dagarna har vi också levererat foder för utvärdering till de två europeiska anläggning som vi fick beställning av i juli. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen hos dessa producenter, säger Torsten Helsing.

I den genomförda studien slaktades kycklingarna när de var 60 dagar gamla och vägdes sedan tillsammans grupp för grupp. Djuren i de grupper som fått 10 till 20 mg aXiphen®feed per kg foder var i genomsnitt ca 150 g, eller ca 9 %, tyngre än kycklingarna i kontrollgruppen, d v s kycklingar som inte fått aXiphen®feed i fodret.

Vid slakt hittades ingen salmonella i varken blindtarm eller mjälte i de kycklingar som fått aXiphen®feed i fodret, att jämföras med 28 %, respektive 8 %, i kontrollgruppen.

Utöver resultaten ovan syntes också en signifikant minskad dödlighet hos kycklingarna som fick aXiphen®feed i fodret, vilket kan vara intressant att titta vidare på i framtida studier.

Den tillväxtökning som aXiphen®feed ger är betydande. För industrin, som slaktar djuren vid en bestämd vikt, innebär detta ökad lönsamhet genom kortare uppfödningsperiod av kycklingar och därmed större årlig produktion.

Så snart aXichems godkännande för Novel Food är på plats öppnar sig en omfattande marknad, då behovet av att begränsa salmonellasmitta i kycklingproduktion är mycket stort, och hittills har kycklingproducenterna varit hänvisade till att använda antibiotika. Resultaten av aXichems studier visar att aXiphen®feed i fodret är ett reellt alternativ.

College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Fullskalestudien genomfördes i en kommersiell anläggning hos en stor kycklingproducent och omfattade 3000 kycklingar, med primärt syftet att undersöka aXiphen®feeds möjlighet att öka tillväxt och förebygga salmonella.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Det här är ett genombrott för oss. Jag är väldigt nöjd med resultatet. I dagarna har vi också levererat foder för utvärdering till de två europeiska anläggning som vi fick beställning av i juli. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen hos dessa producente
Torsten Helsing, VD, aXichem